product-group-granular-fertilizer-nexur

Üreaz İnhibitörü İçeren Ürünler

Geliştirilmiş üre çözeltisi

Ürün Grupları

Açıklama

Üreaz inhibitör teknolojisi, yayıldıktan sonra buharlaşma kayıplarını azaltır. Üreaz inhibitörünün (NBPT) kullanımı, üre parçalanmasını yavaşlatır ve parçalanma işlemi sırasında sera gazı oluşumu riskini azaltır. Üre bazlı ürünlerin uygulama oranı düşürülerek N verimi artırılır.

Faydaları

  • Üre bazlı ürünlerin geliştirilmiş nitrojen verimliliği
  • Üreaz inhibitörü içeren düz üre ve üre karışımı ürünler

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: