Νέα

It's time for another story of women in agriculture 👩‍🌾!! This month is all about Marina Pitropaki!

wa
Marina

Η Μαρίνα Πιτροπάκη ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα και συγκεκριμένα, με την καλλιέργεια του αγγουριού, τα προϊόντα της οποίας προορίζονται κυρίως για τις αγορές του εξωτερικού. Η Μαρίνα προέρχεται από οικογένεια η οποία ασχολείται εδώ και τέσσερις δεκαετίες με τον πρωτογενή τομέα, οπότε η ενασχόληση της με την παραγωγή ήταν φυσικό επακόλουθο. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, συνέβαλε στην προσπάθεια της οικογένειας να εκσυγχρονίσει τον τρόπο της καλλιέργειας.


Από το 2017, ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή, καθιστώντας τη γεωργική δραστηριότητα τρόπο ζωής. Τα τελευταία χρόνια η σημαντικότερη αλλαγή που έχει έρθει αντιμέτωπη, είναι η παρουσία της κλιματικής αλλαγής και η αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει. Για τον λόγο αυτό σε πρώτη φάση έχει λάβει μέτρα πρόληψης, εφαρμόζοντας πρακτικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και δεν εξαντλούν την αντοχή της γης, να παράγει ακολουθώντας βίαιες παραγωγικές μεθόδους. Παράλληλα έχει δημιουργήσει τις συνθήκες και το μικρό-περιβάλλον αυτό που θα μειώσει όσο είναι δυνατό τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή.


Ο σχεδιασμός της παραγωγής είναι μια πολύπλοκη άσκηση για εκείνην, μια άσκηση που έχει μια σειρά από μεταβλητές: τις τάσεις της αγοράς, τις διαθέσεις των αγοραστών του εξωτερικού, τις προβλέψεις για μεταβολές των καιρικών συνθηκών, τις τιμές των πρώτων υλών, και των εργατικών. Η Μαρίνα προσδίδει υψηλή αξία στα προϊόντα της μέσω καινοτόμων μεθόδων και πλήρους αξιοποίησης των φυτών που καλλιεργεί. Στο σημερινό κλίμα, επιδιώκει να εφαρμόσει μεθόδους που να μηχανοποιήσουν την παραγωγή και παράλληλα να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.


Η πρόνοια και η διαρκής παρακολούθηση των μεταβολών στον τομέα είναι βασικά στοιχεία της προσέγγισης της Μαρίνας. Μέσα από την εμπειρία και τη θετική σκέψη, καθοδηγείται στις τελικές επιλογές της, προσαρμόζοντας την παραγωγή της σε σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις.


Τι έπεται;
Πάντα με συγκρατημένη αισιοδοξία και παρατηρώντας τις μεταβολές στις κλιματικές συνθήκες, τις τάσεις της διεθνούς αγοράς αλλά και τον ανταγωνισμό από χώρες με παρόμοιες ή και καταλληλότερες κλιματικές συνθήκες και δυνατότητες παραγωγής, θα συνεχίσει να σχεδιάζει τα επόμενα βήματα της. Με κύριο στόχο να δημιουργήσει μεγαλύτερη υπεραξία στο προϊόν της, χωρίς να επιβαρύνει την τιμή του προϊόντος που φθάνει στον τελικό καταναλωτή.

Τι διδαχθήκαμε;
Ότι με υπομονή, πρόληψη και αισιοδοξία μπορείς να επιτύχεις τους στόχους που θέτεις και παράλληλα να δημιουργήσεις τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορέσεις να ξεπεράσεις κάθε εμπόδιο που θα σου παρουσιαστεί.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: