Νέα

It's time for another story of women in agriculture 👩‍🌾!! This month is all about Stamatia Livani!

wa
Stamatia Livani

Η Σταματία είναι παραγωγός εσπεριδοειδών, από την Κατοχή Μεσολογγίου. Παρόλο που δεν είχεκάποιασχέση με τον πρωτογενή τομέα, μια σειρά γεγονότων, την οδήγησαν στο 1999, όπουβρέθηκε να έχειυπότην ευθύνη της, μια έκταση 100 στρεμμάτων, με πορτοκάλια και μανταρίνια. Η αγάπητης για αυτό που έκανε, τηνοδήγησαν να θέλει να μεγαλώσεικι άλλο την παραγωγή που παρέλαβεκαι παράλληλα να την μηχανοποιήσει σε μεγάλοβαθμό,ώστε να μειώσει το κόστος παραγωγής. Σήμερα έχειφτάσει να καλλιεργεί 130 στρέμματα,απότα οποίατα 20 στρέμματα,είναι βιολογικής παραγωγής.

Τα τελευταία χρόνια, κλιματική αλλαγήέχει κάνει έντονη την παρουσία της καιδεν είναι λίγεςοι φορές, στιςοποίεςέχει έρθειαντιμέτωπη ακόμη και μεολική καταστροφήτης παραγωγής της. Οι έντονες χαλαζοπτώσεις που λαμβάνουν χώρατα τελευταία χρόνια,είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει, με αποκορύφωματο 2018, όπου η έντονη χαλαζόπτωση που έλαβε χώρα,οδήγησε σε καθολική καταστροφή του κομματιού με ταβιολογικά πορτοκάλια. Η Σταματία προσπαθείνα προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή,λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα κυρίωςκατά της χαλαζόπτωσης. Κάλυψε το κομμάτιτης παραγωγής που είναι πιο εκτεθειμένο και χρησιμοποίησε σκευάσματα θρέψης,τα οποίαδημιουργούν κατάλληλες συνθήκεςστο δένδρο οι οποίες το προστατεύουν, απόενδεχόμενες χαλαζοπτώσεις.

Σαν εταιρία θρέψης, βασική μας αρχή είναινα δημιουργούμε προϊόντα, τα οποία προσφέρουνστον παραγωγόόλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία,τόσο για βιολογικέςόσο και συμβατικές καλλιέργειες,για να μπορέσεινα επιτύχει τις μέγιστεςδυνατές αποδόσεις αυξάνονταςτην κερδοφορία της επιχείρησης του.

Η Σταματία είναικατά κύριοεπάγγελμα παραγωγός και δενασχολείται με την εμπορία, δίνοντας όλη την παραγωγή της στονέμπορο,ο οποίοςαναλαμβάνει την υπόλοιπηδιαδρομήτου προϊόντος μέχρινα φτάσει στον τελικόκαταναλωτή.

Τι έπεται;

Ο κύριος στόχος της Σταματίας είναινα συνεχίσει να έχειυγιή δένδρατα οποίαθα έχουν καρπό κάθεχρόνο.

Τι διδαχθήκαμε;

Ότι γιανα πετύχεις τουςστόχους σου πρέπει να αγαπάς και νανοιάζεσαι αυτό που κάνεις !

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: