Νέα

Η COMPO EXPERT Ελλάς συμμετέχει στην εκδήλωση με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, προς μια Βιώσιμη Γεωργία»

λογκο 2

Το ΕΚΕΤΑ διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, προς μια Βιώσιμη Γεωργία», το Σάββατο 20 Απριλίου 2024, στα Γιαννιτσά.

Στόχος η επισκόπηση των προκλήσεων αλλά και ευκαιριών που συνδέονται με την διάδοση τεχνολογικών λύσεων και την έξυπνη γεωργία.

Η εκδήλωση θα παρουσιάσει την τελευταία λέξη των νέων τεχνολογιών και την συμβολή τους στην ενίσχυση της παραγωγής και αγοράς των αγροδιατροφικών προϊόντων. Ταυτόχρονα θα παρέχει χρήσιμα στοιχεία / εργαλεία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός των γεωργικών εφοδιαστικών αλυσίδων ωφελεί τον αγροδιατροφικό τομέα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, τη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και τη βιωσιμότητα.

Η διεπιστημονική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της εκδήλωσης αναμένεται να εμβαθύνει τη γνώση στις ακόλουθες πτυχές:

-Τεχνολογίες δεδομένων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων στις αγροτικές επιχειρήσεις.

- Εργαλεία ψηφιακής γεωργίας και υπεύθυνη ανταλλαγή δεδομένων.

-Βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα μέσα από την χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Στους ομιλητές θα βρίσκεται και ο υπεύθυνος πωλήσεων βορείου Ελλάδας της COMPO EXPERT, Αποστόλης Χατζηθεοδώρου

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: