Νέα

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΤΟΜΑΤΑ – Προοπτικές ανάπτυξης με τη Στρατηγική Θρέψη της COMPO EXPERT

Tomato close up

Το 2019 οι γεωπόνοι της COMPO EXPERT Hellas Σωτηρία Μαρουλά και Αποστόλης Χατζηθεοδώρου ξεκίνησαν, σε συνεργασία με το γεωπόνο Αντώνη Σβαρνόπουλο, ένα φιλόδοξο εγχείρημα.

Να αυξήσουν την παραγωγή σε καλλιέργεια υπαίθριας τομάτας στα Ριζώματα Ημαθίας, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, χρησιμοποιώντας σχεδόν αποκλειστικά προϊόντα της COMPO EXPERT για εξειδικευμένη θρέψη. Πρόκειται για καλλιέργεια απαιτητική σε άζωτο, με τα σημαντικότερα στοιχεία που καθορίζουν τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά όπως γεύση, χρώμα και συνεκτικότητα καρπού να είναι το κάλιο και το ασβέστιο.

Αναλυτικότερα οι απαιτήσεις ανά στάδιο είναι οι παρακάτω:

1. Μεταφύτευση-Εγκατάσταση

· Υψηλό φώσφορο (ως starters) για να βοηθήσουμε την εγκατάσταση και να προωθήσουμε τη δημιουργία ικανοποιητικού στελέχους και εκτεταμένου ριζικού συστήματος.

· Ριζοδιεγέρτες για δυνατό ριζικό σύστημα και υγιές φυτό.

Προτεινόμενα προϊόντα COMPO EXPERT :

Vitanica® RZ | Novatec® Triplo BS 15-9-15 +IXN | Basaplant Starter

2. Εγκατάσταση-Έναρξη καρπόδεσης

· Με ισορροπημένους 1:1:1 ή 2:1:2 τύπους λιπασμάτων καλύπτουμε τις ανάγκες του αυξημένου ρυθμού ανάπτυξης στοχεύοντας στην εξισορρόπηση μεταξύ βλαστικής και αναπαραγωγικής φάσης.

· Αμινοξέα και εδαφοβελτιωτικά για πιο ισχυρή εγκατάσταση και αποφυγή περιόδων καταπόνησης.

Προτεινόμενα προϊόντα COMPO EXPERT :

Terraplus® Fluid 10-2-3| Basfoliar® Avant Natur | Basfoliar ® Kelp O| Complesal ® solub 20-19-19

3. Καρπόδεση-Έναρξη της συγκομιδής

· Λιπάσματα με αυξημένη συγκέντρωση καλίου και ασβεστίου οδηγούν σε αύξηση της ποιότητας και διατηρησιμότητας του καρπού, ειδικά στις θερμές περιόδους συγκομιδής.

· Αναλογία μεταξύ αζώτου και καλίου με σχέση από 1:2 έως και 1:4.

· Βιοδιεγέρτες και Ιχνοστοιχεία οδηγούν πιο σίγουρα σε καλλιέργειες με υψηλές και ποιοτικές αποδόσεις.

Προτεινόμενα προϊόντα COMPO EXPERT :

Basfoliar ® Plantae Bio | Basfoliar® NK Plus | Basfoliar® Combi Stipp | Vitanica® Si

4. Έναρξη της συγκομιδής έως 20 ημέρες πριν το τέλος της καλλιέργειας

· Η πιο κρίσιμη περίοδος της καλλιέργειας γιατί συνυπάρχουν έντονα η βλαστική και η αναπαραγωγική φάση με αποτέλεσμα τον συναγωνισμό για τα θρεπτικά στοιχεία.

· Σταδιακά αυξάνουμε την παροχή καλίου και ασβεστίου προσέχοντας ωστόσο και την επάρκεια σε άζωτο, κάνοντας εφόσον κριθεί αναγκαίο και κάποιες υδρολιπάνσεις.

Προτεινόμενα προϊόντα COMPO EXPERT : Complesal® solub 7-12-40 |NovaTec® solub 9-0-43 | Vitanica® Si | Basfoliar® CaMg flo

Τα αποτελέσματα; Δείτε το παραπάνω βίντεο.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: