Νέα

Εξαγορά και επέκταση του εργοστασίου της Πάτρας

location-patras

Δήλωση Παναγιώτη Χαμακιώτη Regional Director:

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του εργοστασίου της Πάτρας με τον επιπλέον χώρο στη Βιομηχανική Ζώνη που πρόσφατα αποκτήσαμε, έχουμε υλοποιήσει για άλλη μια φορά τη δέσμευσή μας για μεγιστοποίηση της αξίας και των υπηρεσιών προς τους συνεργάτες μας και συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά και με πράξεις στην χώρα μας! Αυτή η στρατηγική επιβεβαιώνει την αξία και φιλοσοφία της COMPO EXPERT να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά και στην κορυφή των καινοτόμων του κλάδου μας. Αυτό το πνεύμα καινοτομίας είναι στο DNA μας και το νέο εργοστάσιο του Ομίλου θα δημιουργήσει πραγματικά οφέλη και μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και τους υπαλλήλους μας. Ειδικά για τους πελάτες μας στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, αυτή η νέα εξαγορά θα επιταχύνει τη μεγάλη δυναμική στη λειτουργία μας και θα στηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη της εταιρείας που επιτυγχάνεται σταθερά όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτή η στρατηγική κίνηση θα προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες στους υπάρχοντες αλλά και στους νέους πελάτες μας, καθώς θα είμαστε σε ισχυρότερη θέση να παρέχουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες και να επενδύσουμε σε προηγμένες τεχνολογίες για την ανάπτυξη καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων στο εργοστάσιο. Το επόμενο βήμα είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του εργοστασίου και η αναμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας σε κλίμακα και με νέες επενδύσεις για την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας μας. Με λίγα λόγια, είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτή την εξέλιξη και πιστεύω ότι το εργοστάσιο της Πάτρας θα αποτελέσει έναν ακόμη ισχυρό πυλώνα στην κουλτούρα της εταιρείας. Είναι πραγματικά εκπληκτικό να βλέπουμε την μεγάλη αποδοχή από τους συνεργάτες μας για αυτά που κάνουμε και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους. Για όλους εμάς στην COMPO EXPERT, είναι προνόμιο να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας και να κατακτάμε νέες κορυφές ανάπτυξης!

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: