3D Basfoliar Primavera SP

Basfoliar® Primavera SP

Υδατοδιαλυτό σύνθετο λίπασμα NPK με μαγνήσιο, θείο και μικροθρεπτικά συστατικά. Υψηλό περιεχόμενο Ν.
 • Πολύ αποτελεσματικός συνδυασμός μακρο- και μικροστοιχείων
 • Πλήρως χηλικά ιχνοστοιχεία
 • Γρήγορη δράση και πλήρως υδατοδιαλυτό προϊόν
 • Συμβατό με κοινά φυτοφάρμακα

Περιγραφή

Το Basfoliar® Primavera SP είναι ένα υδατοδιαλυτό σύνθετο λίπασμα NPK με μαγνήσιο, θείο και ιχνοστοιχεία για διαφυλλική εφαρμογή. Υψηλό περιεχόμενο Ν.
Η αναλογία θρεπτικών του προσαρμόζεται στις ανάγκες της ελιάς, ειδικά στην περίοδο της άνοιξης για ενίσχυση της βλαστικής ανάπτυξης και υποβοήθηση της επερχόμενης άνθισης και καρπόδεσης.
Αυτό το λίπασμα περιέχει όλα τα δηλωμένα θρεπτικά συστατικά για μια προσαρμοσμένη λίπανση γεωργικών και κηπευτικών καλλιεργειών. Η εξαιρετική διαλυτότητά του αποτρέπει το φράξιμο των ακροφυσίων του ψεκαστήρα. Καθώς, ωστόσο, ορισμένοι τύποι νερού μπορεί να οδηγήσουν σε ίζημα ακόμη και χωρίς την προσθήκη λιπάσματος, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιούνται τέτοια ύδατα.

Δείτε περισσότερα ... Δείξε λιγότερο ...

Σύσταση

προϊόν λίπανσης της ΕΕ
ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ - ΚΛΠ 1(Γ)(I)(α)(ii):
NPK
(SO3) λίπασμα, 25-10-17 (+5,7) με ιχνοστοιχεία
Για χρήση στη δενδροκομία και ειδικά στην ελιά
Χαμηλής Περιεκτικότητας σε Χλώριο

Περιεχόμενο
Θρεπτικά συστατικά
25,0%

Ν

oλικό άζωτο
5,0 % νιτρικό άζωτο
3,6 % αμμωνιακό άζωτο
16,4 % oυρικό άζωτο

10,0%

Ρ2Ο5

oλικό πεντοξείδιο του φωσφόρου
10,0 % υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου
10,0 % πεντοξείδιο του φωσφόρου διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο

17,0%

Κ2Ο

υδατοδιαλυτό oξείδιο του καλίου

0,02%

Zn

υδατοδιαλυτός ψευδάργυρος, 100 % ως χηλικό σύμπλοκο με EDTA

5,7%

SO3

υδατοδιαλυτό τριοξείδιο του θείου

0,01%

B

υδατοδιαλυτό βόριο, ως βορικό οξύ

0,02%

Cu

υδατοδιαλυτός χαλκός, 100 % ως χηλικό σύμπλοκο με EDTA

0,05%

Fe

υδατοδιαλυτός σίδηρος, 100 % ως χηλικό σύμπλοκο με EDTA

0,05%

Mn

υδατοδιαλυτό μαγγάνιο, 100 % ως χηλικό σύμπλοκο με EDTA

0,001%

Mo

υδατοδιαλυτό μολυβδαίνιο, ως μολυβδαινικό αμμώνιο

0,02%

Zn

water soluble zinc, 100% chelated by EDTA

Τα θρεπτικά στοιχεία σε χηλικά σύμπλοκα είναι σταθερά σε εύρος pH 3-7.
Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μην γίνεται υπέρβαση των δόσεων εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Προστατεύστε το αποθηκευμένο λίπασμα από τον παγετό, το φως, τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία. Αποφύγετε τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Μην στοιβάζετε περισσότερες από δύο παλέτες. Αποθηκεύστε μόνο στην αρχική του συσκευασία. Χρησιμοποιείστε σύντομα μετά το άνοιγμα.

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον:
EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
P284 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κοκκομετρική τιμή: Κρυσταλλική σκόνη, 90 % < 1,5 mm

Γενικές πληροφορίες: ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Διαθέσιμη συσκευασία

 • Σακί 5 kg

Συστάσεις μεταφοράς και αποθήκευσης

Μεταφορά

 • Παράδοση ως χύμα σε μεγάλους σάκους ή σε παλέτες με σακούλες και κουτιά.
 • Προστατέψτε το χύμα από την υγρασία κατά τη μεταφορά.
 • Προστατέψτε τα αγαθά από το υπερβολικό άμεσο ηλιακό φως και τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά.
 • Μεταφέρετε μόνο λίπασμα σε μέτριες θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε ένα κλιματιζόμενο φορτηγό εάν είναι απαραίτητο.
 • Σημειώστε τυχόν επικίνδυνες ετικέτες υλικού στο προϊόν.

Αποθήκευση

Γενική αποθήκευση

 • Προστατέψτε το αποθηκευμένο λίπασμα από τον παγετό, το φως και την υγρασία.
 • Αποθηκεύστε χύμα αγαθά μέσα σε ένα κτίριο και όχι σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τις πόρτες κλειστές και καλύψτε τα συσσωρευμένα υλικά.
 • Καθώς το προϊόν έχει την τάση να προσελκύει υγρασία, προστατεύστε το από τη βροχή και το στάσιμο νερό.
 • Σημειώστε τις ετικέτες επικίνδυνων υλικών στο προϊόν όπου χρειάζεται.
 • Μην στοιβάζετε περισσότερες από δύο παλέτες το ένα πάνω στο άλλο. Αποθηκεύστε μόνο στην αρχική συσκευασία. Τα προϊόντα θα πρέπει να εξαντλούνται το συντομότερο δυνατό μόλις ανοίξουν.

Θερμοκρασία αποθήκευσης

 • Αποφύγετε τον παγετό και τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
 • Αποφύγετε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση.

Περίοδος αποθήκευσης

 • Τα προϊόντα θα πρέπει να εξαντλούνται το συντομότερο δυνατό μόλις ανοίξουν.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: