Περιγραφή

Το TerraPlus® Ca Fluid είναι ένα διάλυμα πλούσιο σε ασβέστιο από οξικό ασβέστιο, το οποίο παρέχει στην καλλιέργεια το απαραίτητο ασβέστιο για την αποφυγή φυσιοπαθειών και, συνεπώς, για τη βέλτιστη ανάπτυξη και την καλή συγκομιδή από άποψη ποιότητας και ποσότητας.

Δείτε περισσότερα ... Δείξε λιγότερο ...

Σύσταση

Λίπασμα με αμινοξέα

Περιεχόμενο
Θρεπτικά συστατικά
8,0 %

CaO

υδατοδιαλυτό οξείδιο του ασβεστίου (CaO)

1,0 %

N

ολικό άζωτο
1,00 % οργανικό άζωτο

2,0 %

ελεύθερα αμινοξέα

Περιέχει ελεύθερα αμινοξέα που λαμβάνονται από την υδρόλυση φυτικών πρωτεϊνών.
Αμινογράφημα (%):
Ala 0,15 % κ.β., Asp 0,25 % κ.β., Glu 0,28 % κ.β., Gly 0,21 % κ.β., Pro 0,29 % κ.β., Ser 0,40 % κ.β., Thr 0,20 % κ.β., Άλλες (Arg, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Tyr και Val) 0,22 % και μη απαραίτητο αμινοξύ γλυκίνη-βεταΐνη 5 %.
Χαμηλή περιεκτικότητα σε χλωρίδια

Κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με την UNE 142500. Κατάλληλο σύμφωνα με τις RCE 834/2007 και RCE 889/2008.


Διαθέσιμη συσκευασία

 • Συσκευασία 20 lt
 • Παλετοδεξαμενή IBC 1000 lt
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι φόρμες παράδοσης σε όλες τις χώρες.

Συστάσεις μεταφοράς και αποθήκευσης

Μεταφορά

 • Παραδίδεται ως χύμα προϊόντα σε μεγάλες σακούλες ή σε παλέτες με σακούλες και βαρέλια.
 • Προστατεύστε τα χύμα προϊόντα από την υγρασία κατά τη μεταφορά.
 • Προστατεύστε τα αγαθά από το υπερβολικό άμεσο ηλιακό φως και τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά.
 • Μεταφέρετε το λίπασμα μόνο σε μέτριες θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε κλιματιζόμενο φορτηγό εάν είναι απαραίτητο.
 • Σημειώστε τις ετικέτες επικίνδυνων υλικών στο προϊόν.

Αποθήκευση

Γενική αποθήκευση

 • Προστατεύστε το αποθηκευμένο λίπασμα από τον παγετό, το φως και την υγρασία.
 • Αποθηκεύστε τα χύμα προϊόντα μέσα σε κτίριο και όχι σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τις πόρτες κλειστές και καλύψτε τα στοιβαγμένα υλικά.
 • Καθώς το προϊόν έχει την τάση να προσελκύει υγρασία, προστατεύστε το από τη βροχή και τα στάσιμα νερά.
 • Σημειώστε τις ετικέτες επικίνδυνων υλικών στο προϊόν, όπου χρειάζεται.
 • Αποφεύγετε να στοιβάζετε περισσότερες από δύο παλέτες η μία πάνω στην άλλη. Καλύπτετε πάντα τα χαλαρά αντικείμενα και μην ξεφορτώνετε στη βροχή.

Θερμοκρασία αποθήκευσης

Θερμοκρασία αποθήκευσης

 • Αποφύγετε τον παγετό και τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
 • Αποφύγετε τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση.

Περίοδος αποθήκευσης

 • Όταν αποθηκεύονται σωστά, τα λιπάσματα (εκτός από τα υγρά λιπάσματα) μπορούν να αποθηκευτούν στην αρχική τους σφραγισμένη συσκευασία για έως και τρία χρόνια μετά την παράδοση.
 • Τα προϊόντα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό μετά το άνοιγμα.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: