Gegevensprivacybeleid

Algemene informatie

Wij zijn blij dat u interesse heeft getoond in onze website. Gegevensprivacy en gegevensbeveiliging hebben bij ons altijd hoge prioriteit gehad; daarom houden wij ons aan de wettelijke bepalingen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en andere bepalingen inzake gegevensbescherming.
Hieronder geven wij u informatie over de omgang met uw persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens volgens de GDPR zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Naam en contactgegevens van de controller

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

COMPO EXPERT Benelux
Filliersdreef 14
9800 Deinze
België

Telefoon: +32 (0) 9 381 83 83
E-mail: infobnl@compo-expert.com

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming:

Onze gegevensbeschermingsfunctionaris, de heer André Korte, is te bereiken via het bovengenoemde bedrijfsadres en via datenschutz@dsb-ms.de.

Reikwijdte en doel van de verwerking van persoonsgegevens

Bezoek aan deze website

Bij een bezoek aan onze website stuurt de door de bezoeker gebruikte internetbrowser automatisch gegevens naar de server van onze website en slaat deze voor een beperkte periode op in een logbestand. De volgende gegevens worden zonder verdere invoer door de bezoeker opgeslagen totdat ze automatisch worden gewist:

 • het IP-adres van het apparaat van de bezoeker,
 • de gegevens en het tijdstip van toegang door de bezoeker,
 • naam en URL van de door de bezoeker bezochte pagina,
 • website van waaruit de bezoeker op de website aankomt (referrer URL),
 • browser en besturingssysteem van het apparaat van de bezoeker en de naam van de door de bezoeker gebruikte toegangsprovider.
  De verwerking van deze persoonsgegevens is gerechtvaardigd in overeenstemming met artikel 6 Para. 1 Sentence 1 Lit. f GDPR. Het bedrijf heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens voor het doel
 • van het snel tot stand brengen van een verbinding met de website van het bedrijf,
 • van het mogelijk maken van een gebruiksvriendelijk gebruik van deze website,
 • het erkennen en waarborgen van de veiligheid en stabiliteit van de systemen en
 • om de administratie van deze website te vergemakkelijken en te verbeteren.
 • Verwerking vindt niet uitdrukkelijk plaats met het doel om kennis te vergaren over de bezoeker van deze website persoonlijk.

Contactformulier
U kunt berichten sturen naar het bedrijf via een online contactformulier op onze website. Wij hebben uw voor- en achternaam, een e-mailadres, een onderwerp en een bericht nodig om uw aanvraag te verwerken.
De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 Para. 1 Sentence 1 Lit. b GDPR voor vragen van klanten en anders Artikel 6 Para. 1 Sentence 1 lit. f GDPR. De gegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op de verwerking en de beantwoording van vragen via het contactformulier. De persoonsgegevens die worden verzameld voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd zodra de aanvraag is behandeld en er geen wettelijke basis meer is voor verdere opslag.

Nieuwsbrief
Afhankelijk van de situatie kan de ontvangst gebaseerd zijn op twee principes.
De betrokkene staat in zakelijk contact met ons en met de nieuwsbrief geven wij informatie over de aanbiedingen en diensten van ons bedrijf. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 Para. 1 Sentence 1 Lit. b GDPR voor vragen van klanten en anders Artikel 6 Para. 1 Sentence 1 liter f GDPR.
Door zich in te schrijven voor de nieuwsbrief stemt de betrokkene uitdrukkelijk in met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Invoer van het e-mailadres van een bezoeker is alles wat nodig is om zich te kunnen abonneren op de nieuwsbrief. De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoeker met het oog op het verzenden van nieuwsbrieven is de toestemming conform artikel 6 lid 1 Sentence 1 liter a GDPR.
De bezoeker kan de ontvangst van toekomstige nieuwsbrieven te allen tijde annuleren. Dit kan door middel van een speciale link aan het einde van de nieuwsbrief of door een eenvoudig bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking.

Openbaarmaking van gegevens
Persoonlijke gegevens worden aan derden doorgegeven indien,

 • de betrokkene hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd in overeenstemming met artikel 6 Para. 1 Zin 1 Lit. a GDPR,
 • openbaarmaking noodzakelijk is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen in overeenstemming met artikel 6, lid 1. 1 Zin 1 Liter f GDPR en er is geen reden om aan te nemen dat de betrokkene een hoger legitiem belang heeft bij het niet openbaar maken van zijn/haar gegevens,
 • er is een wettelijke verplichting voor de toezending van gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a). 1 Zin 1 Lit. c GDPR, en/of
 • dit is nodig om een contractuele relatie met de betrokkene te vervullen in overeenstemming met artikel 6 Para. 1 Zin 1 Lit. b GDPR.
  In andere gevallen worden de persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven.

Cookies
Op onze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt. Het zijn gegevenspakketten die worden uitgewisseld tussen de server van deze website en de browser van de bezoeker. Deze worden opgeslagen door de gebruikte apparaten (PC, notebook, tablet, smartphone, enz.) bij het bezoek aan deze website. In dit opzicht kunnen cookies geen schade veroorzaken aan de gebruikte apparaten. In het bijzonder bevatten ze geen virussen of andere malware. In de cookies wordt informatie opgeslagen die voortkomt uit het specifiek gebruikte apparaat in elk geval. Het bedrijf kan in geen geval rechtstreeks kennis nemen van de identiteit van de bezoeker van deze website.
Cookies worden grotendeels geaccepteerd volgens de basisinstellingen van de browser. De browserinstellingen kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet worden geaccepteerd op de gebruikte apparaten of dat er een speciale melding wordt weergegeven voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Er dient echter te worden opgemerkt dat het deactiveren van cookies ertoe kan leiden dat bepaalde functies van deze website niet optimaal worden gebruikt.
Cookies worden gebruikt om het gebruik van de online dienst van het bedrijf te vergemakkelijken. Zo kunnen bijvoorbeeld sessiecookies worden gebruikt om vast te stellen of de bezoeker de afzonderlijke pagina's van deze website al heeft bezocht. Deze sessiecookies worden automatisch verwijderd na het verlaten van deze website.
Tijdelijke cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Ze worden tijdelijk opgeslagen op het apparaat van de bezoeker. Wanneer de website opnieuw wordt bezocht, wordt automatisch herkend dat de bezoeker de pagina al eerder heeft bezocht en welke invoer en instellingen zijn gedaan, zodat deze niet opnieuw hoeven te worden uitgevoerd.
Cookies worden ook gebruikt om het bezoek aan deze website te analyseren voor statistische doeleinden en om de service te verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk om bij een volgend bezoek automatisch te herkennen dat de website al eerder door de bezoeker is bezocht. Cookies worden hier na een bepaalde periode automatisch verwijderd.
De gegevens die door de cookies worden verwerkt, zijn gerechtvaardigd voor de bovengenoemde doeleinden om de legitieme belangen van het bedrijf te vrijwaren in overeenstemming met artikel 6 Para. 1 Zin 1 liter f GDPR.

Analysediensten voor websites, tracking

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Het wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht naar de Verenigde Staten ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteiten en het internetgebruik voor de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het opslaan van deze cookies voorkomen door in uw browser de juiste instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Tag Manager

Wij gebruiken op onze website "Google Tag Manager", een service van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna te noemen: "Google"). Met Google Tag Manager kunnen wij als marketeers de websitetags via één enkele interface beheren. De tool Google Tag Manager, die de tags implementeert, is een cookie-vrij domein en verzamelt zelf geen persoonlijke gegevens. Google Tag Manager triggert andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als de deactivering op domein- of cookieniveau is uitgevoerd, blijft deze van kracht voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Google heeft zichzelf ondertekend en gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield Agreement tussen de Europese Unie en de VS. Hiermee verplicht Google zich om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Meer informatie vindt u in de volgende gekoppelde vermelding: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active

Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001 Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op de volgende Google-websites:

Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

FAQ Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Gebruiksvoorwaarden Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Aanvragers
Deze gegevens worden verwerkt om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren. Doorgifte aan derden is niet gepland en zal niet worden uitgevoerd. De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na afloop van de aanvraagprocedure verwijderd, tenzij de aanvrager uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere bewaartermijn. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, voor dit doel.

Medewerkers
Deze gegevens worden verwerkt om aan het contract te voldoen en om de wettelijke verplichtingen na te komen. De gegevens worden regelmatig aan de socialeverzekeringsinstellingen, financiële autoriteiten en andere instanties doorgegeven om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens worden na afloop van de wettelijke bewaartermijnen gewist. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, voor dit doel.

Klanten
Deze gegevens worden verwerkt om de overeenkomst na te komen en om wettelijke verplichtingen na te komen of met een rechtmatig belang van de verantwoordelijke voor de verwerking. De gegevens worden regelmatig aan de financiële autoriteiten en andere instanties doorgegeven om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens worden 2 jaar na het laatste contact of na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen gewist. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, voor dit doel.

Leveranciers
Deze gegevens worden verwerkt om de overeenkomst na te komen en om wettelijke verplichtingen na te komen of met een rechtmatig belang van de verantwoordelijke voor de verwerking. De gegevens worden regelmatig aan de financiële autoriteiten en andere instanties doorgegeven om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens worden 2 jaar na het laatste contact of na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen gewist. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, voor dit doel.

Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en bezwaarschrift
De betrokkene heeft het recht op informatie, verwijdering, correctie, beperking en bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Een informeel bericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking met behulp van de bovengenoemde contactgegevens is voldoende om deze rechten uit te oefenen.

Recht op herroeping
De betrokkene heeft het recht zijn toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking.

Recht om een klacht in te dienen
De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Status en actualisering van dit privacybeleid voor gegevens
Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om het gegevensbeschermingsbeleid regelmatig aan te passen aan de onderliggende procedures voor gegevensverwerking.

Change settings here.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: