Πολιτική απορρήτου

Γενικές πληροφορίες

Είμαστε ευτυχείς που δείξατε ενδιαφέρον για τον ιστότοπό μας. Το απόρρητο των δεδομένων και η ασφάλεια των δεδομένων έχουν πάντοτε υψηλή προτεραιότητα μαζί μας. Επομένως, τηρούμε τις νομικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), του Γερμανικού Νόμου για τις Τηλεπικοινωνίες (TMG) και άλλων διατάξεων περί προστασίας δεδομένων. Στη συνέχεια, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το GDPR είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιήσετε προσωπικά.

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του ελεγκτή

Ο ελεγκτής για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

COMPO EXPERT GmbH
Krögerweg 10
48155 Münster
Deutschland

Phone.: +49 (0)251 297981-000
Fax.: +49 (0)251 297981-111
E-Mail: info@compo-expert.com

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων:

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μας, κ. André Korte, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα διεύθυνση της εταιρείας και στη διεύθυνση datenschutz@dsb-ms.de.

Πεδίο εφαρμογής και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται από τον επισκέπτη στέλνει αυτόματα δεδομένα στον διακομιστή του ιστότοπού μας και τα αποθηκεύει σε ένα αρχείο καταγραφής για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Τα ακόλουθα δεδομένα θα αποθηκευτούν χωρίς περαιτέρω είσοδο από τον επισκέπτη μέχρι την αυτόματη διαγραφή:

 • τη διεύθυνση IP της συσκευής του επισκέπτη,

 • τα δεδομένα και την ώρα πρόσβασης από τον επισκέπτη,

 • όνομα και διεύθυνση URL της σελίδας που επισκέφτηκε ο επισκέπτης,

 • ιστότοπος από τον οποίο ο επισκέπτης φτάνει στον ιστότοπο (διεύθυνση URL παραπομπής),

 • πρόγραμμα περιήγησης και λειτουργικό σύστημα της συσκευής του επισκέπτη, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης που χρησιμοποιείται από τον επισκέπτη.
  Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων δικαιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος. 1 πρόταση 1 λίτρο. f GDPR. Η εταιρεία έχει έννομο συμφέρον στην επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό αυτό
 • να δημιουργήσετε γρήγορα σύνδεση με τον ιστότοπο της εταιρείας,

 • να καταστεί δυνατή η εύχρηστη χρήση αυτού του ιστότοπου
 • αναγνώρισης και εγγύησης της ασφάλειας και της σταθερότητας των συστημάτων και

 • να διευκολύνει και να βελτιώσει τη διαχείριση αυτού του ιστότοπου.
 • Η επεξεργασία δεν πραγματοποιείται ρητά με σκοπό την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον επισκέπτη αυτής της ιστοσελίδας προσωπικά.

Φόρμα Επικοινωνίας
Μπορείτε να στείλετε μηνύματα στην εταιρεία μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας. Απαιτούμε το πρώτο και επώνυμό σας, μια διεύθυνση email, ένα θέμα και ένα μήνυμα για την επεξεργασία του ερωτήματός σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος. 1 πρόταση 1 λίτρο. β GDPR για ερωτήσεις πελατών και αλλιώς Άρθρο 6 Παράγραφος. 1 πρόταση 1 λίτρο. f GDPR. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά με σκοπό την επεξεργασία και την απάντηση σε ερωτήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας διαγράφονται αυτόματα μόλις εξεταστεί το αίτημα και δεν υπάρχει νομική βάση για περαιτέρω αποθήκευση.

Ενημερωτικό δελτίο
Ανάλογα με την κατάσταση, η απόδειξη μπορεί να βασίζεται σε δύο αρχές. Το υποκείμενο των δεδομένων βρίσκεται σε επαγγελματική επαφή μαζί μας και παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές και τις υπηρεσίες της εταιρείας μας με το ενημερωτικό δελτίο. Η νομική βάση για επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος. 1 πρόταση 1 λίτρο. β GDPR για ερωτήσεις πελατών και αλλιώς Άρθρο 6 Παράγραφος. 1 πρόταση 1 λίτρο. f GDPR. Με την εγγραφή για εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, το υποκείμενο των δεδομένων συναινεί ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Η εισαγωγή της διεύθυνσης email ενός επισκέπτη είναι το μόνο που απαιτείται για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών δελτίων είναι η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 Παράγραφος 1 Πρόταση 1 Λιτ. ένα GDPR. Ο επισκέπτης μπορεί να ακυρώσει την παραλαβή μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας έναν ειδικό σύνδεσμο στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου ή στέλνοντας ένα απλό μήνυμα στον ελεγκτή.

Αποκάλυψη δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους εάν,

 • το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει ρητά σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος. 1 πρόταση 1 λίτρο ένα GDPR,
 • Η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος. 1 πρόταση 1 λίτρο. στ GDPR και δεν υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει υπερισχύον νόμιμο συμφέρον να μην αποκαλύψει τα δεδομένα του,
 • υπάρχει νομική υποχρέωση για διαβίβαση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 λίτρο. γ GDPR ή / και
 • Αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση συμβατικής σχέσης με το υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος. 1 πρόταση 1 λίτρο. β GDPR. Σε άλλες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους.

Cookies
Τα λεγόμενα «cookies» χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας. Είναι πακέτα δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ του διακομιστή αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη. Αυτά αποθηκεύονται από τις συσκευές που χρησιμοποιούνται (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet, smartphone κ.λπ.) κατά τις επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Από την άποψη αυτή, τα cookies δεν μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στις συσκευές που χρησιμοποιούνται. Συγκεκριμένα, δεν περιέχουν ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στα cookies που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη συσκευή που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η εταιρεία να αποκτήσει άμεση γνώση της ταυτότητας του επισκέπτη σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies γίνονται αποδεκτά σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τις βασικές ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε τα cookies είτε να μην γίνονται αποδεκτά στις συσκευές που χρησιμοποιούνται είτε να εμφανίζεται ένα ειδικό μήνυμα πριν από τη δημιουργία ενός νέου cookie. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη χρήση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ορισμένων λειτουργιών αυτού του ιστότοπου. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να κάνουν τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας της εταιρείας πιο βολική. Για παράδειγμα, τα cookie συνεδρίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν εάν ο επισκέπτης έχει ήδη επισκεφτεί μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου. Αυτά τα cookie συνεδρίας διαγράφονται αυτόματα μετά την έξοδο από αυτόν τον ιστότοπο. Τα προσωρινά cookie χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της φιλικότητας του χρήστη. Αποθηκεύονται προσωρινά στη συσκευή του επισκέπτη. Όταν επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπο, αναγνωρίζεται αυτόματα ότι ο επισκέπτης έχει ήδη επισκεφθεί τη σελίδα νωρίτερα και ποιες καταχωρήσεις και ρυθμίσεις έγιναν έτσι ώστε να μην χρειάζεται να επαναληφθούν. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για την ανάλυση των επισκέψεων σε αυτόν τον ιστότοπο για στατιστικούς σκοπούς και για τη βελτίωση της υπηρεσίας. Αυτά τα cookie καθιστούν δυνατή την αυτόματη αναγνώριση ότι ο ιστότοπος έχει ήδη επισκεφτεί τον επισκέπτη όταν επισκέπτεται ξανά. Τα cookies διαγράφονται αυτόματα εδώ μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από cookie δικαιολογούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς για την προστασία των έννομων συμφερόντων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος. 1 πρόταση 1 Lit f GDPR.

Υπηρεσίες ανάλυσης για ιστότοπους, παρακολούθηση

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Λειτουργεί από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookie". Αυτά είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Τα cookie του Google Analytics αποθηκεύονται με βάση το άρθ. 6 (1) (στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών για να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του.

Ανωνυμοποίηση IP

Έχουμε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο. Η διεύθυνση IP σας θα συντομευτεί από την Google εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από τη μετάδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποστέλλεται η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους του χειριστή αυτού του ιστότοπου για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου για τον χειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google.

Πρόσθετο προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση αυτών των cookie επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, θέλουμε να επισημάνουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να απολαύσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη μετάδοση δεδομένων από τα cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Αντιρρήσεις για τη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης για να αποφευχθεί η συλλογή των δεδομένων σας σε μελλοντικές επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο: Απενεργοποίηση του Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics διαχειρίζεται δεδομένα χρηστών, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τακτικά τη χρήση του ιστότοπού μας. Τα στατιστικά που αποκτήθηκαν μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη. Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 λιτ. στ GDPR. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (συναίνεση για αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου. 6 παράγρ. 1 λιτ. έναν GDPR. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ, η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί κατά τη χρήση των υπηρεσιών Google, βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://policies.google.com/privacy/frameworks

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Διαχειριστής ετικετών Google

Χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας "Διαχειριστής ετικετών Google", μια υπηρεσία της Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (εφεξής: "Google"). Ο Διαχειριστής ετικετών Google μάς επιτρέπει, ως έμποροι, να διαχειριζόμαστε τις ετικέτες ιστότοπων μέσω μιας ενιαίας διεπαφής. Το εργαλείο Google Tag Manager, το οποίο εφαρμόζει τις ετικέτες, είναι ένας τομέας χωρίς cookie και δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Ο Διαχειριστής ετικετών Google ενεργοποιεί άλλες ετικέτες που ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα. Ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Εάν έχει γίνει απενεργοποίηση σε επίπεδο τομέα ή cookie, θα παραμείνει σε ισχύ για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης που εφαρμόζονται με τον Διαχειριστή ετικετών Google.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ, η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί κατά τη χρήση των υπηρεσιών Google, βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://policies.google.com/privacy/frameworks

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Πληροφορίες τρίτων: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους ιστότοπους της Google:

Privacy Policy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Συνήθεις ερωτήσεις Διαχειριστής ετικετών Google: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Όροι χρήσης Διαχειριστής ετικετών Google: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Αιτούντες
Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση της σύμβασης ή για την εκτέλεση προκαταρκτικών μέτρων. Η μεταφορά σε τρίτους δεν είναι προγραμματισμένη και δεν θα πραγματοποιηθεί. Τα δεδομένα θα διαγραφούν το αργότερο 6 μήνες μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αίτησης, εκτός εάν ο αιτών έχει συμφωνήσει ρητά για μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης. Δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, για το σκοπό αυτό.


Υπαλλήλους
Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση της σύμβασης και για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων. Η μετάδοση σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, οικονομικές αρχές και άλλους φορείς πραγματοποιείται τακτικά για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων. Τα δεδομένα διαγράφονται μετά τη λήξη των νόμιμων περιόδων διατήρησης. Δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, για το σκοπό αυτό.


Οι πελάτες
Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση της σύμβασης και την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή με έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας. Η διαβίβαση σε χρηματοοικονομικές αρχές και άλλους φορείς πραγματοποιείται τακτικά για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων Τα δεδομένα διαγράφονται 2 χρόνια μετά την τελευταία επαφή ή μετά τη λήξη των νόμιμων περιόδων διατήρησης. Δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, για το σκοπό αυτό.


Προμηθευτές
Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση της σύμβασης και την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή με έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας. Η διαβίβαση σε χρηματοοικονομικές αρχές και άλλους φορείς πραγματοποιείται τακτικά για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων Τα δεδομένα διαγράφονται 2 χρόνια μετά την τελευταία επαφή ή μετά τη λήξη των νόμιμων περιόδων διατήρησης. Δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, για το σκοπό αυτό.


Δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και ένστασης
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, διαγραφής, διόρθωσης, περιορισμού και αντίρρησης κατά της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Ένα ανεπίσημο μήνυμα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας που χρησιμοποιεί τα προαναφερθέντα στοιχεία επικοινωνίας αρκεί για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.


Δικαίωμα ανάκλησης
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας έως την ανάκληση.


Δικαίωμα καταγγελίας
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή

Κατάσταση και ενημέρωση αυτής της πολιτικής απορρήτου δεδομένων
Αυτή η πολιτική απορρήτου δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 03 Φεβρουαρίου 2023. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόζουμε την πολιτική απορρήτου δεδομένων στις υποκείμενες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εδώ.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: