Biostimulants Basfoliar

Basfoliar®

Doskonała stymulacja - biostymulanty w postaci płynnych związków stymulujących pobudzają naturalne procesy zachodzące w roślinach, co korzystnie wpływa na efektywność wykorzystania składników odżywczych.

Opis

Biostymulanty w płynie Basfoliar® z kilkoma różnymi składnikami prowadzą do silniejszych i zdrowszych roślin, a tym samym do wyższych plonów i poprawy jakości upraw. Pobudzają one naturalne procesy zachodzące w roślinach, wpływając korzystnie na efektywność wykorzystania składników odżywczych i/lub tolerancję na stres abiotyczny.

Korzyści

  • Zwiększa tolerancję na stres abiotyczny
  • Maksymalizacja plonów i jakości upraw
  • Zwiększa pobór składników odżywczych i wzrost roślin
  • Wydłuża termin przydatności do spożycia

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: