product-group-granular-fertilizers-novatec

NovaTec®

Stabilizowany roztwór nawozowy NovaTec® - lepsza wydajność azotu dzięki stabilizacji amonowej

Opis

NovaTec® jest nawozem kompleksowym NPK z inhibitorem nitryfikacji DMPP (3,4-dimetylo-pirazolfosforan). Inhibitor nitryfikacji zmniejsza wypłukiwanie N i zwiększa wydajność N. W trakcie fazy aktywnej DMPP (4-10 tygodni, w zależności od temperatury, rodzaju gleby i jej wilgotności) następuje opóźnienie przemiany amonu w azotan. W wyniku tego dostępność N jest dalej dostosowywana do wymagań roślin i zwiększa się wydajność N.
Technologia inhibitorów nitryfikacji jest połączona z większością formuł nawozowych COMPO EXPERT's Blaukorn® i ENPEKA, co daje dostęp nie tylko do formuł na bazie SPO stosowanych w ogrodnictwie, ale także do wszystkich rodzajów upraw rolnych.

Korzyści

  • Mniejsze straty N wynikające z wypłukiwania i ulatniania się wody
  • Szybko działające źródło azotu zawierające zarówno amon, jak i azotan N
  • Zmniejszona liczba wymaganych wniosków
  • Lepsza wydajność i jakość dzięki zwiększonej podaży N i zwiększonemu odżywianiu amonem
  • Pozytywny efekt pH w strefie korzeniowej (zakwaszenie ryzosfery daje lepszą dostępność P i mikroelementów)
  • Rośliny uprawne rozwijają się i dojrzewają bardziej równomiernie dzięki ustabilizowanej podaży N
  • Może przyczynić się do zmniejszenia poziomu wolnych azotanów w świeżej masie
  • Wysoko dostępne źródło fosforanu (> 80 % rozpuszczalny w wodzie)
  • Niska zawartość pyłu i wysoka wytrzymałość granulek dla uzyskania najlepszych właściwości rozsiewających

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: