Opis

Wysoce efektywna seria Kick® oferuje praktyczne rozwiązanie w zakresie eliminacji już istniejących miejsc wysychania oraz w zakresie planowej profilaktyki na terenach zieleni piaszczystej. Poprzez ukierunkowaną kurację suche plamy są ponownie nawilżane, dzięki czemu można rozpocząć regeneracyjny wzrost.

Korzyści

  • Środek powierzchniowo czynny poprawiający przenikanie wody do murawy darniowej, szczególnie w obecności strzechy
  • Rozbijanie hydrofobowych warstw piasku
  • Aby uniknąć występowania lokalnych suchych punktów (LDS)
  • Aby zoptymalizować wydajność nawadniania
  • Zabezpieczenie przed rosadzeniem

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: