Soil Conditioner & Wetting Agents en

Produkty poprawiające właściwości gleby

Walcz z problemem degradacji gleb, wspomagaj rozwój systemu korzeniowego

Grupy Produktów

Warto wiedzieć...

Degradacja gleby może znacząco wpłynąć na rozwój uprawianych roślin. Warto zadbać o poprawę właściwości stanowiska, stosując dedykowane do tego celu produkty od COMPO EXPERT.

Korzyści dla Ciebie

Poprawa właściwości gleby przynosi szereg korzyści:

  • Poprawa właściwości fizycznych gleb, nawet gleb zdegradowanych i jałowych
  • Wspieranie zdrowego wzrostu korzeni roślin uprawnych
  • Optymalizacja stosunków wodnych w glebie
  • Optymalizacja gromadzenia się składników odżywczych w glebie
  • Unieruchamianie metali ciężkich w glebie
  • Poprawa jakości słabszych stanowisk, w tym stanowisk piaszczystych, skarp, stromizn
  • Możliwość regeneracji i rekultywacji terenów poprzemysłowych i pobudowlanych

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: