Wytyczne dotyczące zgodności

Zgodność oznacza działanie i podejmowanie decyzji zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i wewnętrznymi wytycznymi.

Chcemy, aby zgodność z przepisami, jako obowiązek i odpowiedzialność każdego pracownika, była kluczowym elementem naszego korporacyjnego etosu. Nasze zaangażowanie w przestrzeganie przepisów jest zgodne z naszym przekonaniem, że zrównoważony biznes można osiągnąć tylko w ramach ogólnie przyjętych i przestrzeganych zasad. Naruszenia zgodności z przepisami mogą również narazić firmę na nieobliczalne ryzyko. Ryzyka te mogą zagrażać części przedsiębiorstwa, a nawet całej firmie i zapewnianym przez nią miejscom pracy. Ryzyko to nie zawsze jest widoczne dla osoby zaangażowanej w momencie naruszenia przepisów.

Aby zapobiec naruszeniom zgodności i wynikającym z nich ryzykom, COMPO EXPERT uruchamia długoterminową, trwałą inicjatywę zgodności.

W tym celu, mamy:

  • Opublikowany kodeks postępowania
  • Opracowany program zgodności, to znaczy zestaw informacji i szkoleń dotyczących zgodności
  • Stworzoną organizację zgodności

Celem inicjatywy nie jest wprowadzanie nowych zasad i wytycznych, lecz zapewnienie przestrzegania istniejących przepisów prawa, jak również wewnętrznych zasad i regulacji. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka i zapobieganie zagrożeniom dla firmy i związanych z nią miejsc pracy.

W razie konieczności wprowadzenia nowych reguł i wytycznych, będą one opracowywane przez odpowiednie działy specjalistyczne i uzgadniane z odpowiednimi organami, tak jak dotychczas. Dzisiaj chcielibyśmy wyjaśnić nasze stanowisko w odniesieniu do pewnych indywidualnych kwestii, które uważamy za bardzo istotne. Ważne jest dla nas, abyśmy na tym wczesnym etapie wyjaśnili Państwu cel i kierunek inicjatywy dotyczącej zgodności.

Jesteśmy przekonani, że podzielą Państwo nasz pogląd i nasze zrozumienie kluczowych punktów.

Pobierz nasz Kodeks Postępowania.

نظام المبلغين
يوفر نظام الإبلاغ عن المخالفات للامتثال COMPO EXPERT GmbH لجميع الموظفين وشركاء الأعمال قناة اتصال محمية للاستفسارات والإخطارات المتعلقة بقضايا الامتثال.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: