Rapeseed close up

Ελαιοκράμβη

Η ελαιοκράμβη εμπλουτίζει κάθε αμειψισπορά - ως μέρος της αμειψισποράς, βοηθά στη μείωση των τυπικών ασθενειών, των ζιζανίων και των παρασίτων των σιτηρών

Βασικές πληροφορίες

Η ελαιοκράμβη παίζει σημαντικό ρόλο στην αμειψισπορά:

  • Η ελαιοκράμβη αυξάνει την απόδοση της επόμενης καλλιέργειας σιταριού. Όταν μια καλλιέργεια ελαιοκράμβης προηγείται της σποράς του σίτου, οδηγεί σε περίπου 10% περισσότερη απόδοση σε σύγκριση με τη μονοκαλλιέργεια σίτου για δύο συνεχόμενα χρόνια. Οι διαφορές παραγωγικότητας μπορεί να φτάσουν το 30%.
  • Μια αμειψισπορά με ελαιοκράμβη (Υ1) ακολουθούμενη από σιτάρι (Υ2) είναι συνήθως φθηνότερη στην παραγωγή από μια αμειψισπορά με σιτάρι (Υ1 & Υ2). Τα κόστη ελέγχου ζιζανίων για το σιτάρι είναι χαμηλοτερα μετά από ένα κύκλο ελαιοκράμβης. Το κόστος από μυκητοκτόνα μπορεί επίσης να μειωθεί. Επιπλέον, οι απαιτήσεις για άζωτο (-20 έως -50 μονάδες) και φωσφορική λίπανση είναι χαμηλότερες.
  • Η ελαιοκράμβη διακόπτει τον κύκλο ασθενειών των δημητριακων. Η κερκοσπορίωση, το φουζάριο και η σήψη εμφανίζονται συχνότερα σε εναλλαγές δημητριακών. Οι ευεργετικές επιδράσεις της ελαιοκράμβης στις αμειψισπορές των δημητριακών μπορούν να εξηγηθούν μόνο με το αποτέλεσμα «διακοπής». Επιπλέον, η αποσύνθεση υπολειμμάτων καλλιέργειας ελαιοκράμβης, πλούσιων σε γλυκοζινολικά, οδηγεί στην παραγωγή τοξικών ενώσεων που μπορούν να αναστείλουν τους μύκητες που αποθηκεύονται στο έδαφος.
Rapessed h

Πρόγραμμα καλλιέργειας
Σημαντικές οδηγίες χρήσης: Εάν αναμιγνύονται πολλά προϊόντα κατά τη χρήση του προϊόντος μας, ενδέχεται να προκύψουν απρόβλεπτα αμοιβαία αποτελέσματα. Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν όλες οι καταστάσεις που μπορεί να συμβούν στην πράξη (π.χ. θερμοκρασία, είδος νερού, παράγοντες προστασίας καλλιεργειών). Επομένως, συνιστάται να δοκιμάσετε πρώτα τη συμβατότητα και την εφαρμογή των προβλεπόμενων προϊόντων σε μικρή κλίμακα. Αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από αλληλεπιδράσεις που βασίζονται σε μίγματα - ειδικά - με άλλα προϊόντα, παράγοντες προστασίας καλλιεργειών, φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή λιπάσματα ή / και από ασυνήθιστες συνθήκες (θερμοκρασία, είδος νερού κ.λπ.). Σε περίπτωση αμφιβολίας και για πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα της αίτησης, επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.compo-expert.com ή επικοινωνήστε μέσω e-mail: info@compo-expert.com .

Λεπτομερής περιγραφή

Σε σύγκριση με τα δημητριακά, η ελαιοκράμβη έχει συνήθως διαφορετικούς χρόνους για σπορά, διαχείριση και συγκομιδή. Μια αρχική λίπανση κατά τη σπορά το καλοκαίρι είναι δυνατή. Επιπλέον, συνιστάται μια πρώιμη αζωτούχα λίπανση την άνοιξη. Η συγκομιδή γίνεται το καλοκαίρι.

Η ελαιοκράμβη έχει υψηλή ζήτηση σε φώσφορο, επομένως, η εφαρμογή είναι πολύ σημαντική για φτωχά ή μέτρια καλά εδάφη και σε αργιλώδη ασβεστολιθικά εδάφη, όπου ο φώσφορος μπορεί να δεσμεύεται ή είναι διαθέσιμος μόνο σε μικρές ποσότητες. Σε αγροτεμάχια με χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα φωσφόρου, χρησιμοποιήστε εισροές στα τέλη του καλοκαιριού πριν από την εγκατάσταση της καλλιέργειας για να περιορίσετε τον κίνδυνο πρώιμης ανεπάρκειας κατά το φθινόπωρο ή εφαρμόστε μια αρχική λίπανση στο στάδιο της σποράς.

Το στάδιο ευαισθησίας στην ανεπάρκεια φωσφόρου της ελαιοκράμβης είναι κατά τη νεανική φάση, στο στάδιο των 5-6 φύλλων. Τα συμπτώματα της έλλειψης φωσφόρου είναι η καθυστέρηση της ανάπτυξης (φυτό νάνος) ή τα κόκκινα φύλλα (ανθοκυανίνες). Η ανεπάρκεια φωσφόρου οδηγεί σε μείωση της φωτοσύνθεσης που συνοδεύεται από την παραγωγή ανθοκυανινών (φαινολικές ενώσεις) που παγιδεύουν τις ελεύθερες ρίζες που προκύπτουν από τη διασπορά της φωτεινής ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται στη φωτοσύνθεση.

Η καινοτόμος διαδικασία αρχικής λίπανσης με το λεπτόκοκκο λίπασμα EasyStart® εξασφαλίζει εξαιρετική παροχή αζώτου και υδατοδιαλυτών φωσφορικών στο νεαρό φυτό και λόγω της άμεσης τοποθέτησης κοντά στην ελαιοκράμβη εξασφαλίζει καλή ανάπτυξη του φυτού. Χρησιμοποιούνται σχετικά μικρές ποσότητες θρεπτικών συστατικών. Συνιστούμε μια εφαρμογή 20 kg/ha με EasyStart® για ελαιοκράμβη. Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ένας περαιτέρω συνδυασμός με μεταλλική λίπανση (π.χ. N ή NP, K, S) θα μπορούσε να είναι πλεονεκτικός, ειδικά σε περίπτωση απουσίας οργανικής λίπανσης.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: