Νέα

Η βιωσιμότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής στρατηγικής μας

Sustainability Teaser

Εξειδίκευση και εξελιγμένες τεχνολογίες - έτσι ανοίγουμε το δρόμο για μια βιώσιμη γεωργία!

Με τα λιπάσματα και τους βιοδιεγέρτες μας, συμβάλλουμε στην εξασφάλιση του εφοδιασμού τροφίμων και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με τεχνικές συμβουλές υψηλής ποιότητας σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να κάνουμε τη λίπανση πιο βιώσιμη και αποτελεσματική. Για χρόνια, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων στην ανάπτυξη των προϊόντων μας, προκειμένου να κάνουμε τη λίπανση πιο βιώσιμη και αποτελεσματική. Αναγνωρίζουμε την οικολογική, οικονομική και κοινωνική μας ευθύνη και εργαζόμαστε με τον Οδικό Χάρτη Αειφορίας για τη συνεχή βελτίωση των ανησυχιών των μετόχων μας και της εταιρείας μας. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον!

Επικεντρωνόμαστε σε πέντε Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, για τους οποίους μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δραστηριότητές μας εδώ.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: