Ομάδες προϊόντων

Βρείτε το κατάλληλο προϊόν για τη καλλιέργεια σας με λίγα μόνο κλικ.

 • product-group-granular-fertilizers
  Κοκκώδη λιπάσματα
  Τέλειος κόκκος - σύνθετα & σύμπλοκα λιπάσματα με κοκκομετρία υψηλής ποιότητας
  Μάθετε περισσότερα
 • product-group-slow-release-fertilizers
  Λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης
  Μακράς διαρκείας παροχή θρεπτικών συστατικών.
  Μάθετε περισσότερα
 • Product group Microgranular Fertilizers
  Μικροκοκκώδη λιπάσματα
  Υψηλής ποιότητας κοκκοποίηση για ειδικές εφαρμογές
  Μάθετε περισσότερα
 • product-group-partly-coated-fertilizers
  Ημιπερικαλυμμένα λιπάσματα
  Άμεσο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα για σύγχρονη διαχείριση της καλλιέργειας
  Μάθετε περισσότερα
 • product-group-controlled-release-fertilizers
  Περικαλυμμένα λιπάσματα
  Η καινοτόμος τεχνολογία περικάλυψης της COMPO EXPERT
  Μάθετε περισσότερα
 • product-group-water-soluble-fertilizers
  Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
  Όλα σε ένα - μια μοντέρνα γκάμα για όλες τις απαιτήσεις, κατάλληλη για όλες τις ποιότητες νερού και τις ανάγκες λίπανσης
  Μάθετε περισσότερα
 • Product Group Organic & Organic Mineral Fertilizers
  Λιπάσματα Βιολογικής Γεωργίας
  Πολλαπλά οφέλη για τις καλλιέργειες βιολογικής γεωργίας αλλά και τις συμβατικές καλλιέργειες.
  Μάθετε περισσότερα
 • Biostimulants
  Βιοδιεγέρτες
  H τεχνολογία των βιοδιεγερτών οδηγεί σε ισχυρότερα, πιο υγιή φυτά και συνεπώς σε υψηλότερες αποδόσεις και αυξημένη ποιότητα τελικού προϊόντος.
  Μάθετε περισσότερα
 • PG Liquid Fetilizers
  Υγρά λιπάσματα
  Περισσότερο από λύση - ειδικές συνθέσεις για διάφορους τομείς εφαρμογής
  Μάθετε περισσότερα
 • Soil Conditioner & Wetting Agents en
  Εδαφοβελτιωτικά προϊόντα
  Βελτιώστε το χώμα σας - το βελτιωτικό εδάφους βελτιώνει την ποιότητα του εδάφους. Οι ενυδατικοί παράγοντες βελτιώνουν τη διήθηση νερού
  Μάθετε περισσότερα
 • Ιχνοστοιχεία
  Πάντα ένα βήμα μπροστά - ιχνοστοιχεία υψηλής συγκέντρωσης με χηλικό παράγοντα
  Μάθετε περισσότερα
 • Fertilizer Suspensions
  Εναιωρήματα
  Ιδιαίτερα συμπυκνωμένα λιπάσματα σε μορφή εναιωρήματος για ασφαλή χρήση στην καλλιέργεια και υψηλή απόδοση στη διαφυλλική εφαρμογή.
  Μάθετε περισσότερα
 • product-group-granular-fertilizer-nexur
  Προϊόντα με αναστολέα ουρεάσης
  Η βελτιωμένη λύση για την ουρία
  Μάθετε περισσότερα
 • Other specialty Products
  Φυτοχώματα
  Προϊόντα για τον επαγγελματία χρήστη
  Μάθετε περισσότερα
 • Group product photo GA
  GRUPA AZOTY προϊόντα
  Σύμπλοκα, κοκκώδη λιπάσματα με άζωτο αποκλειστικά σε αμμωνιακή μορφή
  Μάθετε περισσότερα

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: