Πάροχος

Επικοινωνία
COMPO EXPERT GmbH
Krögerweg 10
48155 Μünster
Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 (0) 251 297981 000
Φαξ: +49 (0) 251 297981 111
E-Mail: info@compo-expert.com

Κεντρικά γραφεία:
Μάνστερ

Διοικητικό Συμβούλιο:
Dr. Ingo Müller (CEO), Piotr Zarosiński

Πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου:
Piotr Kołodziej

Εγγραφή δικαστηρίου:
Amtsgericht Münster (HR B 14034)

Αναγνωριστικό ΦΠΑ:
DE-284014865

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: