3D Basfoliar CombiStipp SL

Basfoliar® CombiStipp SL

Υγρό λίπασμα ασβεστίου-αζώτου (νιτρικό ασβέστιο) με ιχνοστοιχεία για τη βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργειών φρούτων και λαχανικών.
 • Αποτρέπει το σχηματισμό στιγμάτων των φύλλων και την πρόωρη πτώση τους στην καλλιέργεια μήλου, αποτρέπει ιδιαίτερα την πικρή στιγμάτωση
 • Μειώνει το καφέτιασμα και της σάρκας
 • Βελτίωση αποθήκευσης και μεταφοράς, ποιότητας των φρούτων, ειδικό για ευαίσθητες καλλιέργειες

Περιγραφή

Βasfoliar® CombiStipp SL είναι ένα υγρό διαφυλλικό λίπασμα ασβεστίου-αζώτου με βόριο, μαγγάνιο και ψευδάργυρος για τον έλεγχο των κηλίδων των φύλλων, την πρόωρη πτώση των φύλλων και την πικρή στιγμάτωση σε μήλα, καθώς και για την καταπολέμηση της ξηρής σήψης σε τομάτες, άλλα φρούτα και καλλιέργειες, τη πρόληψη της σήψης φύλλων σε καλλιέργειες λαχανικών και για τη βελτίωση της ποιότητας των λαχανικών και των φρούτων.

Δείτε περισσότερα ... Δείξε λιγότερο ...

Σύσταση

προϊόν λίπανσης της ΕΕ
ΑΠΛΟ ΥΓΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ – ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i)
Απλό ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα – ΚΛΠ 1(Γ)(II)(α)
Διάλυμα λιπάσματος ασβεστίου, Ν (+ CaO), 9 (+15) με βόριο (Β), μαγγάνιο (Mn) και ψευδάργυρο (Zn)
Για διαφυλλική εφαρμογή σε κηπευτικές και άλλες καλλιέργειες.

Περιεχόμενο
Θρεπτικά συστατικά
9,1%

Ν

ολικό άζωτο (Ν)
8,7 % νιτρικό άζωτο
0,4 % ουρικό άζωτο

15%

CaO

υδατοδιαλυτό οξείδιο ασβεστίου (β/β) (22,5 % β/ο)

0,2%

B

βόριο, υδατοδιαλυτό, ως βορικό οξύ

0,4%

Mn

μαγγάνιο, υδατοδιαλυτό, ως νιτρικό μαγγάνιο

0,01%

Zn

ψευδάργυρος, υδατοδιαλυτός, 100 % χηλικό σύμπλοκο με EDTA

Τα θρεπτικά στοιχεία σε χηλικά σύμπλοκα είναι σταθερά σε εύρος pH 4-7.
Να χρησιμοποιείται μόνο όπου υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη.
Μην υπερβαίνετε την αναγραφόμενη δοσολογία.

Το προϊόν περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Αποθηκεύστε σε εσωτερικό χώρο · προστατεύστε το αποθη-κευμένο λίπασμα από τον παγετό, το φως, τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία.
Εύρος θερμοκρασιών αποθήκευσης: 5 °C έως 30 °C. Αποφύγετε τις μεγάλες διακυμάν-σεις της θερμοκρασίας. Μη στοιβάζετε τις παλέτες. Σημειώστε τις ετικέτες επικίνδυνων
υλικών στο προϊόν. Αποθηκεύετε μόνο στην αρχική συσκευασία. Χρησιμοποιείστε σύντομα μετά το άνοιγμα.

Φυσική Μορφή: Διάλυμα

Γενικές Πληροφορίες: ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Διαθέσιμη συσκευασία

 • Συσκευασία 2,5 lt
 • Συσκευασία 10 lt
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι φόρμες παράδοσης σε όλες τις χώρες.

Συστάσεις μεταφοράς και αποθήκευσης

Μεταφορά

 • Παράδοση ως χύμα σε μεγάλους σάκους ή σε παλέτες με σακούλες και κουτιά.
 • Προστατέψτε το χύμα από την υγρασία κατά τη μεταφορά.
 • Προστατέψτε τα αγαθά από το υπερβολικό άμεσο ηλιακό φως και τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά.
 • Μεταφέρετε λίπασμα μόνο σε μέτριες θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε ένα κλιματιζόμενο φορτηγό εάν είναι απαραίτητο.
 • Δώστε προσοχή σε τυχόν σημάνσεις κινδύνου στις ετικέτες του προϊόντος.

Αποθήκευση

Γενική αποθήκευση

 • Προστατέψτε το αποθηκευμένο λίπασμα από τον παγετό, το φως και την υγρασία.
 • Αποθηκεύστε χαλαρά αγαθά μέσα σε ένα κτίριο και όχι σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τις πόρτες κλειστές και καλύψτε τα συσσωρευμένα υλικά.
 • Καθώς το προϊόν έχει την τάση να προσελκύει υγρασία, προστατεύστε το από τη βροχή και το στάσιμο νερό.
 • Σημειώστε τις ετικέτες επικίνδυνων υλικών στο προϊόν όπου χρειάζεται.
 • Ελέγξτε την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τις κατάλληλες συνθήκες μεταφοράς και τις θερμοκρασίες αποθήκευσης.

Θερμοκρασία αποθήκευσης

 • Αποφύγετε τον παγετό και τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
 • Αποφύγετε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση.

Περίοδος αποθήκευσης

 • Τα προϊόντα θα πρέπει να εξαντλούνται το συντομότερο δυνατό μόλις ανοίξουν.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: