Περιγραφή

Το TerraPlus® Natura N είναι ένα καθαρό οργανικό κοκκώδες λίπασμα κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια. Η υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο είναι ιδανική για βασική και επιφανειακή εφαρμογή για ενίσχυση της βλαστικής ανάπτυξης. Χάρη στην κοκκομετρία του, είναι πιο ευαίσθητο στην υγρασία και επιτρέπει την ταχύτερη έναρξη της απελευθέρωσης των θρεπτικών.
Τα προϊόντα της σειράς TerraPlus® Natura απελευθερώνουν σταδιακά άζωτο χάρη στην ένωση του αζώτου με την οργανική ύλη. Το προϊόν είναι πιστοποιημένο για βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΚ 834/2007, ΕΚ 884/2008 και ΕΕ 1069/2009.

Δείτε περισσότερα ... Δείξε λιγότερο ...

Σύσταση

Περιεχόμενο
Θρεπτικά συστατικά
8%

N

ολικό άζωτο
4,0% οργανικό άζωτο

2 %

P2O5

διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και σε ανόργανο οξύ

2%

K2O

υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου

6%

CaO

ολικό οξείδιο του ασβεστίου

65%

οργανική ουσία


Διαθέσιμη συσκευασία

 • Σακί 25 kg

Συστάσεις μεταφοράς και αποθήκευσης

Μεταφορά

 • Παράδοση ως χύμα σε μεγάλες σακούλες ή σε παλέτες με σακούλες και κουτιά.
 • Προστατέψτε τα αγαθά από την υγρασία κατά τη μεταφορά.
 • Προστατέψτε τα αγαθά από το υπερβολικό άμεσο ηλιακό φως και τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά.
 • Μεταφέρετε μόνο λίπασμα σε μέτριες θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε ένα κλιματιζόμενο φορτηγό εάν είναι απαραίτητο.
 • Σημειώστε τυχόν επικίνδυνες ετικέτες υλικού στο προϊόν.

Αποθήκευση

Γενική αποθήκευση

 • Προστατέψτε το αποθηκευμένο λίπασμα από τον παγετό, το φως και την υγρασία.
 • Αποθηκεύστε χύμα αγαθά μέσα σε ένα κτίριο και όχι σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τις πόρτες κλειστές και καλύψτε τα συσσωρευμένα υλικά.
 • Καθώς το προϊόν έχει την τάση να προσελκύει υγρασία, προστατεύστε το από τη βροχή και το στάσιμο νερό.
 • Σημειώστε τις ετικέτες επικίνδυνων υλικών στο προϊόν όπου χρειάζεται.
 • Αποφύγετε τη στοίβαξη περισσότερων από δύο παλετών το ένα πάνω στο άλλο. Πάντα να καλύπτετε χαλαρά εμπορεύματα και να μην εκφορτώνετε στη βροχ

Θερμοκρασία αποθήκευσης

 • Αποφύγετε τον παγετό και τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
 • Αποφύγετε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: