3D Basacote High K 6M

Basacote® High K 6M 13-5-18(+2)

Gecontroleerd vrijkomende NPK-meststof, volledig gecoat, met hoog kaliumgehalte en een complete set aan sporenelementen. Als voorraadbemesting van potgrond, substraatmengsels of topdressing en plantgat bemesting.
 • Gecontroleerde afgifte van voedingsstoffen gedurende 6 maanden
 • Vorstbestendig en elastisch polymeer
 • Klimaat gestuurde afgifte van voedingsstoffen - ideaal voor de behoeften van de plant
 • Homogene aanvoer van macro- en micronutriënten
 • Goed geschikt voor bloeiende planten en vaste planten
 • Korrelgrootte tussen 2,5-3,5 mm voor een gelijkmatige verdeling in het substraat
 • Laag zoutgehalte
 • Minder uitspoeling

Beschrijving

Basacote® High K 6M is een volledig gecoate NPK-meststof met gecontroleerde afgifte. De elastische polymeercoating zorgt voor een gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen gedurende 6 maanden. De klimaat gestuurde afgifte (CAR-technologie) is gekoppeld aan de omgevingstemperatuur en garandeert de beschikbaarheid van voedingsstoffen volgens de eisen van de individuele planten. De coating- en afgiftesnelheid wordt niet beïnvloed door bodemeigenschappen zoals pH, microbiële activiteit of zoutgehalte.
Basacote® High K 6M is ideaal als voorraadbemesting van substraatmengsels voor gewassen met een grote vraag naar kalium. Goed geschikt voor oa eenjarigen en vaste planten.
Het is ten zeerste aanbevolen de meststof in te mengen in het substraat direct voor gebruik. Het product stelt voedingsstoffen vrij gedurende 6 maanden onder gematigde omstandigheden en bij een constante temperatuur van 21 °C.

Toon meer ... Laat minder zien...

Samenstelling

EG-MESTSTOF
NPK-meststof, volledig gecoat, N-P2O5-K2O(+MgO+S) 13-5-18(+2+8), met boor, koper, ijzer, mangaan, zink en molybdeen.
Chloorarm.

Op RHP-lijst.

Precursorenwetgeving bijlage 2 product.

Inhoud
Voedingsstoffen
13,0 %

N

totale stikstof
6,0 % nitraatstikstof
7,0 % ammoniumstikstof

5,0 %

P2O5

neutraal ammoncitraat en in water oplosbaar fosfaat
4,0 % in water oplosbaar fosfaat

18,0 %

K2O

wateroplosbaar kaliumoxide

2,0 %

MgO

totaal magnesiumoxide
1,6 % in water oplosbaar magnesiumoxide

8,0 %

S

totale zwavel
7,0 % in water oplosbare zwavel

0,02 %

B

boor

0,05 %

Cu

koper

0,2 %

Fe

ijzer
0,15 % gechelateerd met EDTA

0,06 %

Mn

mangaan

0,015 %

Mo

molybdeen

0,02 %

Zn

zink

Verpakking

 • 25 kg zak

Lijst van ingrediënten

> 5 % van het nettogewicht

Kaliumsulfaat*, ammoniumnitraat*, monoammoniumfosfaat*, kieseriet*, bekledingsmateriaal**.
* Stoffen of mengsels van onbewerkte grondstoffen
** Andere polymeer dan voedingsstof polymeer

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering op pallets met zakken.
 • Bescherm goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Vervoer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.
 • Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5°C en 40°C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Sla goederen op in een gebouw en niet in de open lucht. Houd de deuren gesloten.
 • Aangezien het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet u het beschermen tegen regen en stilstaand water.
 • Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
 • Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5°C en 40°C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslagtemperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslagtermijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: