3D Basacote Plus 12M

Basacote® Plus 12M 15-8-12(+2+TE)

Gecontroleerd vrijkomende NPK-meststof, volledig gecoat, met een complete set sporenelementen. Als voorraadbemesting van potgrond, substraatmengsels of topdressing- en plantgatdosering.
 • Gecontroleerde afgifte van voedingsstoffen gedurende 12 maanden
 • Vorstbestendig en elastisch polymeer
 • Klimaatgestuurde afgifte van voedingsstoffen - ideaal voor de behoeften van de plant
 • Homogene aanvoer van macro- en micronutriënten
 • Korrelgrootte tussen 2,5-3,5 mm voor een gelijkmatige verdeling in het substraat
 • Laag zoutgehalte
 • Minder uitspoeling

Beschrijving

Basacote® Plus 12M is een volledig gecoate NPK-meststof met gecontroleerde afgifte. De elastische polymeercoating zorgt voor een gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen gedurende 12 maanden. De klimaatgestuurde afgifte (CAR- technologie) is gekoppeld aan de omgevingstemperatuur en garandeert de beschikbaarheid van voedingsstoffen volgens de eisen van de individuele planten. De coating- en afgiftesnelheid wordt niet beïnvloed door bodemeigenschappen zoals pH, microbiële activiteit of zoutgehalte.
Basacote® Plus 12M bevat alle voedingsstoffen die nodig zijn voor een gezonde groei van de planten. Het is ideaal voor voorraadbemesting van substraatmengsels, maar ook voor de bemesting van plantgaten en als topdressing.
Het is sterk aanbevolen de meststof in te mengen direct voor gebruik. Het product stelt zijn voedingsstoffen vrij over 12 maanden onder gematigde omstandigheden en bij een constante temperatuur van 21 °C.

Toon meer ... Laat minder zien...

Samenstelling

EG-MESTSTOF
NPK-meststof, volledig gecoat, N-P2O5-K2O(+MgO+S) 15-8-12(+2+5), met boor, koper, ijzer, mangaan, zink en molybdeen.
Chloorarm.

Op RHP-lijst.

Precursorenwetgeving bijlage 2 product.

Inhoud
Voedingsstoffen
15,0 %

N

totale stikstof
7,0 % nitraatstikstof
8,0 % ammoniumstikstof

8,0 %

P2O5

neutraal ammoncitraat en in water oplosbaar fosfaat
5,6 % in water oplosbaar fosfaat

12,0 %

K2O

wateroplosbaar kaliumoxide

2,0 %

MgO

totaal magnesiumoxide
1,4 % in water oplosbaar magnesiumoxide

5,0 %

S

totale zwavel
4,0 % in water oplosbare zwavel

0,02 %

B

boor

0,05 %

Cu

koper

0,4 %

Fe

ijzer
0,15 % gechelateerd met EDTA

0,06 %

Mn

mangaan

0,015 %

Mo

molybdeen

0,02 %

Zn

zink

Verpakking

 • 25 kg zak

Lijst van ingrediënten

> 5 % van het nettogewicht

Ammoniumnitraat*, kaliumsulfaat*, monoammoniumfosfaat*, kieseriet*, bekledingsmateriaal**.
* Stoffen of mengsels van onbewerkte grondstoffen
** Ander polymeer dan voedingsstof polymeer

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering op pallets in zakken.
 • Bescherm goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Vervoer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.
 • Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Bewaar goederen binnen een gebouw en niet buiten. Houd de deuren gesloten.
 • Omdat het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water.
 • Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
 • Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslagtemperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslagtermijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: