Beschrijving

Basfoliar® 36 Extra SL is een bladmeststof met een hoog stikstofgehalte (27 % N), aangevuld met magnesium en het volledige gamma essentiële micronutriënten. De sporenelementen zijn gechelateerd door EDTA.

Toon meer ... Laat minder zien...

Samenstelling

EG-MESTSTOF
Stikstofmeststofoplossing, N(+MgO), 27(+3), met boor, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink.
Voor bladtoepassing in tuinbouw- en landbouwgewassen.

Precursorenwetgeving bijlage 2 product.

Inhoud
Voedingsstoffen
27,0 %

N

totale stikstof
4,7 % nitraatstikstof
3,6 % ammoniumstikstof
18,7 % ureumstikstof

3,0 %

MgO

totaal magnesiumoxide

0,02 %

B

boor

0,2 %

Cu

koper*

0,02 %

Fe

ijzer*

1,0 %

Mn

mangaan*

0,005 %

Mo

molybdeen

0,01 %

Zn

zink*

* EDTA gechelateerd

Verpakking

 • 10 l bus

Lijst van ingrediënten

> 5 % van het nettogewicht

Ureum*, water*, ammoniumnitraat*
* Stoffen of mengsels van onbewerkte grondstoffen

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering op pallets in bussen.
 • Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Sla goederen op in een gebouw en niet in de buitenruimte.
 • Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
 • Controleer het etiket of het veiligheidsinformatieblad op de juiste transportcondities en opslagtemperaturen.

Opslagtemperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslagtermijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: