Image coming soon

CROTODUR® 31-0-0

N-meststof met slow-release stikstof CROTODUR® .
 • Efficiënt en gecontroleerd vrijkomen van stikstof over een periode van 4 maanden
 • Activiteitsindex > 95 %
 • Geen zouten, dus geen wortelverbranding of plantbeschadiging, zelfs niet bij grote hoeveelheden
 • Effectief bij elke pH-waarde
 • Perfect voor substraatmixen
 • Vermindering van de N-fixatie (bv. in houtvezelsubstraten)

Beschrijving

Dankzij de fijne granulatie (90 % binnen 0,7-2,8 mm) kan CROTODUR® gelijkmatig worden verdeeld in substraten. CROTODUR® is een N-meststof met langzame afgifte. CROTODUR®wordt gedurende eenn periode van 4 maanden omgezet in plantopneembare N. De continue N toevoer maakt het mogelijke N-verliezen tot een minimum te beperken of N-vastlegging in houtvezelsubstraten te bufferen. CROTODUR® levert geen zouten en resulteert dus ook bij relatief grote hoeveelheden niet in verbranding.

Toon meer ... Laat minder zien...

Samenstelling

EG-MESTSTOF
Stikstofmeststof met crotonylideendiureum (CDU) stikstof.
Chloorarm

Precursorenwetgeving: n.v.t.

Inhoud
Voedingsstoffen
31,0 %

N

totale stikstof
3,0 % ureumstikstof
28,0 % CDU-stikstof

Verpakking

 • 25 kg zak

Lijst van ingrediënten

> 5 % van het nettogewicht

CROTODUR®*
* Stoffen of mengsels van onbewerkte grondstoffen

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Leveringpallets met zakken.
 • Bescherm losse goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Vervoer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Sla losse goederen op in een gebouw en niet in de open lucht. Houd de deuren gesloten en bedek met opgestapelde materialen.
 • Omdat het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water.
 • Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
 • Vermijd het stapelen van meer dan twee pallets op elkaar. Dek losse goederen altijd af en laad niet in de regen.
 • Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslagtemperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslagtermijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: