3D EasyStart Microfast BS

EasyStart® Microfast BS 13-40-0

NP-meststof met de nadruk op fosfor voor toepassing in het voorjaar om de groei en startontwikkeling te bevorderen en de P-opname te maximaliseren.
 • Bevat Bacillus subtilis, selectie E4-CDX®, om de vitale wortelgroei te bevorderen.
 • Bevat de traag werkende N-vormen methyleen ureum en ISODUR®
 • Toepassing in de buurt van het zaad garandeert een snellere ontwikkeling van het gewas en wortelstelsel.
 • Hogere meststof efficiëntie
 • Betere/diepere wortelgroei
 • Vermindering van de stikstofuitspoeling
 • Extra spoorelementen (Fe, Mn, Zn) om een optimale groei te bewerkstelligen
 • Zeer fijne korrelgrootte (0,5 tot 1,4 mm) voor de beste verdeling

Beschrijving

EasyStart® Microfast BS is een NP meststof met methyleen ureum en ISODUR®, een hoog fosfaatgehalte en met Bacillus subtilis en micronutriënten voor gebruik in maïs, suikerbieten, aardappelen en andere gewassen. EasyStart® Microfast BS kan in de directe omgeving van het zaad worden geplaatst (met microgranulaatstrooier bij het zaaien/poten) en zorgt vanaf de start voor de aanvoer van voedingsstoffen aan de jonge plant. Het hoge P-gehalte zorgt voor een goede wortelontwikkeling in het koudere en natte voorjaar.

Bevat Bacillus subtilis, selectie E4-CDX®, om de vitale wortelgroei te bevorderen en de gewasresistentie te verhogen.

EasyStart® Microfast BS bevat de hoogwaardige, langzaam werkende stikstofvorm ISODUR® aangevuld met formaldehydestikstof. De hoogwaardige stikstofbron zorgt voor het langzaam werkende effect gedurende vele weken en zorgt dus voor het hoogste N-rendement, wat leidt tot een optimale groei. Elke korrel bevat alle voedingsstoffen en garandeert dus een zeer exacte verdeling van de hoofd- en sporenelementen.

Toon meer ... Laat minder zien...

Samenstelling

NP-meststof N-P2O5 13-40 met ijzer, mangaan en zink. Met micro-organisme Bacillus subtilis, stam E4-CDX®.
Chloorarm

Ontheffing EM035.X

Precursorenwetgeving bijlage 2 product.

Inhoud
Voedingsstoffen
13,0 %

N

totale stikstof
9,7 % ammoniumstikstof
1,0 % IBDU-N
2,3 % MU-N

40,0 %

P2O5

neutraal ammoncitraat en in water oplosbaar fosfaat
34,0 % in water oplosbaar fosfaat

1,0 %

MgO

totaal magnesiumoxide

0,2 %

Fe

ijzer

0,7 %

Mn

mangaan

0,8 %

Zn

zink

Verpakking

 • 20 kg zak

Lijst van ingrediënten

> 5 % van het nettogewicht

Monoammoniumfosfaat* , dolomiet* , methylenurea**²
* Stoffen of mengsels van onbewerkte grondstoffen; **² polymeer

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering op pallets met zakken.
 • Bescherm goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Transporteren van meststoffen alleen bij gematigde temperaturen. Gebruik eventueel een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag

Opslag algemeen

 • Pas altijd het FIFO-systeem toe (oudst geleverde product altijd eerst uitleveren)
 • Sla het product op in een schone, droge en geventileerde ruimte
 • Nooit paletten op elkaar stapelen
 • De paletten plaatsen op een waterdichte vloer, zonder scheuren of holten
 • Droog en vorstvrij stockeren bij maximaal 35 °C
 • Vermijd direct zonlicht op gestockeerde paletten
 • Koop enkel die hoeveelheden aan die je binnen afzienbare tijd in de markt kunt zetten
 • Eventueel geopende paletten altijd terug goed afdichten met een plastic zeil

Toepassing van het product door de loonwerker:

 • Pas altijd het FIFO-systeem toe (oudst geleverde product altijd eerst gebruiken)
 • Check bij ingieten van het product in de voorraadbak van de meststofstrooier of er geen kluiten in het product aanwezig zijn
 • Eventueel in de zak gevormde kluiten kunnen meestal gemakkelijk met de hand kapot geknepen worden. De kluiten zijn zelden echt hard of problematisch
 • Een geopende zak altijd volledig opgebruiken
 • Laat zo weinig mogelijk tijd tussen het openen van een zak en het aanbrengen in de voorraadbak van de meststofstrooier en het feitelijke strooien zelf
 • Vermijd indien mogelijk te strooien onder vochtige omstandigheden of in de regen (en zorg er dan zeker voor dat geen vocht in de voorraadbak kan doordringen
 • Draai de voorraadbak ‘s avonds altijd volledig leeg en reinig af en toe grondig alle aanvoerpijpen en –mechanismen en de voorraadbak

Opslagtemperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslagtermijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof tot twee jaar na productie in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: