3D NovaTec N-Max

NovaTec® N-Max 24-5-5(+2+TE)

Gekorrelde en gestabiliseerde minerale NPK-meststof met magnesium, zwavel, sporenelementen (boor, ijzer en zink) en de nitrificatieremmer DMPP. Voor gewassen met een hoge stikstofbehoefte.
 • N-rijke formule
 • Chloorarm
 • Met nitrificatieremmer 3,4-DMPP, voor een betere stikstofefficiëntie en een uniforme plantengroei.
 • Een groot deel van het fosfaat is direct beschikbaar voor de planten.
 • De homogene korrelgrootte zorgt voor een gelijkmatige verdeling
 • Harde korrels-weinig stofvorming

Beschrijving

NovaTec® N-Max is een gestabiliseerde N-rijke NPK-meststof. Door de <NET>-technologie (Nitrogen-Efficient-Technology) wordt de N-uitspoeling vermindert en verhoogt de N-efficiëntie. Gedurende een periode van 4 tot 10 weken, afhankelijk van de bodemtemperatuur en de bodemvochtigheid, wordt de omzetting van ammonium in nitraat vertraagd. Door de hoge N-inhoud is de <NET>-technologie absoluut een voordeel, zowel voor de plantengroei, als voor het milieu


Dankzij de gelijkmatige korrelgrootte kan de meststof gemakkelijk met strooiers of met de hand worden toegediend. De verdeling van de voedingsstoffen is gelijkmatig, want elke korrel bevat alle voedingsstoffen.

Toon meer ... Laat minder zien...

Samenstelling

EG-MESTSTOF
NPK-meststof met nitrificatieremmer (3,4-DMPP) N-P2O5-K2O(+MgO+S) 24-5-5(+2+5) en sporenelementen boor, ijzer en zink.
Chloorarm

Precursorenwetgeving bijlage 1 product.

Inhoud
Voedingsstoffen
24,0 %

N

totale stikstof
11,0 % nitraatstikstof
13,0 % ammoniumstikstof

5,0 %

P2O5

neutraal ammoniumcitraat en in water oplosbaar fosfaat
4,0 % in water oplosbaar fosfaat

5,0 %

K2O

wateroplosbaar kaliumoxide

2,0 %

MgO

totaal magnesiumoxide
1,6 % in water oplosbaar magnesiumoxide

5,0 %

S

totale zwavel
4,0 % in water oplosbare zwavel

0,02 %

B

totale borium
0,016 % in water oplosbaar boor

0,06 %

Fe

totaal ijzer

0,01 %

Zn

totaal zink

Het product bevat ook 0,8 % nitrificatieremmer (3,4-DMPP) gerelateerd aan de totale hoeveelheid ammonium- en ureumstikstof.

Verpakking

 • 25 kg zak
 • 50 kg zak
 • 600 kg big bag
Niet alle leveringsformulieren zijn in alle landen beschikbaar.

Lijst van ingrediënten

> 5 % van het nettogewicht

Ammoniumnitraat*, kaliumsulfaat*, kieseriet*, ammoniumsulfaat*, ammoniumfosfaat*.
* Producten of mengsels van onbewerkte grondstoffen

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering in big bags of op palletten met zakken.
 • Bescherm losse goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Vervoer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten met gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Bewaar losse goederen binnen een gebouw en niet buiten. Houd de deuren gesloten en bedek los materiaal.
 • Omdat het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water.
 • Indien van toepassing: let op de etiketten met gevaarlijke stoffen op het product.
 • Vermijd het stapelen van meer dan twee pallets op elkaar. Dek losse goederen altijd af en niet in de regen verladen.

Opslagtemperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslagtermijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: