3D Vitanica P3 Extra

Vitanica® P3 Extra

Vloeibare meststof. Oplossing van samengestelde NPK-meststof 5-9-10 met sporenelementen en zeewierextracten.
 • Bevat natuurlijke extracten van het zeewier Ecklonia maxima en Ascophyllum nodosum
 • Speciale formulering voor bladtoepassing in gras- en andere gewassen

Beschrijving

Vitanica® P3 Extra is een vloeibare NPK-meststof. De unieke formule bevat naast macro- en micronutriënten, extracten van de twee zeewieren Ecklonia maxima en Ascophyllum nodosum. De extracten worden bekomen door een koude persing, waardoor alle interessante stoffen en elementen onbeschonden behouden blijven. Vitanica® P3 Extra versterkt de planten en verhoogt hun tolerantie en weerstand tegen abiotische stress.

Toon meer ... Laat minder zien...

Samenstelling

NPK-meststofoplossing 5-9-10 met boor, koper, ijzer, mangaan, molybdeen, zink en zeewierextract.

Precursorenwetgeving n.v.t.

Inhoud
Voedingsstoffen
5,0 %

N

totale stikstof
5,0 % ureumstikstof

9,0 %

P2O5

neutraal ammoncitraat en in water oplosbaar fosfaat

10,0 %

K2O

wateroplosbaar kaliumoxide

0,01 %

B

boor

0,003 %

Cu

koper*

0,5 %

Fe

ijzer*

0,01 %

Mn

mangaan*

0,001 %

Mo

molybdeen

0,1 %

Zn

zink*

* gechelateerd met EDTA

Ontheffing: EM626.P

Verpakking

 • 10 l bus

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering op pallets met bussen.
 • Beschermen van goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Sla goederen op in een gebouw en niet in de buitenruimte. .
 • Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
 • Controleer het etiket of het veiligheidsinformatieblad op de juiste transportcondities en opslagtemperaturen.

Opslagtemperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslagtermijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: