Cucumber close up

Ogórek

Program żywieniowy mający na celu uzyskanie maksymalnej jakości produktu i większej odporności na szkodniki i choroby

Podstawowe informacje

Ogórek jest jednoroczną pnącą rośliną zielną, osiągającą wysokość do 3,5 metra. Posiada bardzo silny system korzeniowy, którego kondycja jest istotna dla osiągnięcia maksymalnego potencjału produkcyjnego.

Ogórek ma konkretne wymagania klimatyczne. Zapewnienie dobrych warunków jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania uprawy. Dla optymalnego rozwoju roślin, temperatura gleby powinna wynosić 18 do 20°C. Istotna jest również wilgotność: ogórek, ze względu na dużą powierzchnię liści, ma wysokie zapotrzebowanie na wodę. Optymalna wilgotność względna w ciągu dnia wynosi 60-70%. Ogórek może być uprawiany w każdym rodzaju gleby o luźnej strukturze, dobrze zdrenowanej i z wystarczającą ilością materii organicznej. Jest on umiarkowanie tolerancyjny na zasolenie. Przy zbyt dużej ilości soli w glebie rośliny mają trudności z absorpcją wody do nawadniania. Przed rozpoczęciem uprawy warto też przeanalizować, jakie szkodniki mogą najbardziej zaszkodzić roślinom. Ogórek może doznawać bardzo poważnych uszkodzeń korzeni na glebach zaatakowanych przez nicienie kłączowe.

Cucumber production v

Program nawożenia
Uwaga: Mieszanie kilku produktów może powodować nieprzewidziane skutki. Nie jest możliwe przewidzenie wszystkich warunków, które mogą wystąpić w praktyce (np. temperatury, rodzaju wody, innych obecnych środków ochrony roślin). Zaleca się przetestowanie kompatybilności produktów na małą skalę. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z jednoczesnego użycia niekompatybilnych produktów (w szczególności innych środków ochrony roślin i nawozów), a także za szkody wynikające z użycia w nietypowych warunkach (np. nietypowej temperaturze, jakości wody). W razie wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.compo-expert.com lub do kontaktu mailowego: info@compo-expert.com.

Szczegółowy opis

W uprawie ogórka dobrze sprawdza się przeznaczona do fertygacji seria rozpuszczalnych w wodzie nawozów NovaTec® Solub. Nawozy z tej serii zawierają formę amonową azotu, stabilizowaną inhibitorem nitryfikacji DMPP. DMPP spowalnia proces nitryfikacji, tzn. przemiany z NH4 na NO3, co w praktyce oznacza, że rośliny nawożone produktami NovaTec mają dłużej dostępny w glebie azot, brak jest strat tego pierwiastka związanych z wymywaniem, oraz rośliny kumulują mniej azotanów.

Zastosowanie odpowiednich technologii w uprawie przyczynia się do wytworzenia silnego i zdrowego systemu korzeniowego, który jest niezbędny do osiągnięcia wyższej wydajności przy maksymalnym bezpieczeństwie i jakości zbiorów. Dobre nawożenie przekłada się na poprawę wzrostu wegetatywnego, zwiększenie liczby międzywęźli, zwiększenie powierzchni liści, lepsze kwitnienie i lepsze plonowanie.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: