Pepper close up

Papryka

Kompletne, skuteczne nawożenie w celu uzyskania wysokich plonów

Podstawowe informacje

Słodka papryka wymaga dużej ilości składników odżywczych. Może mieć kilka cykli zbioru. Tak więc wzrost wegetatywny i generatywny następują w tym samym czasie po zawiązaniu pierwszego owocu. Jest to ważny aspekt, ponieważ decyduje o sposobie nawożenia. Papryka wymaga zrównoważonego nawożenia NPK, który maksymalizuje produkcję. Wapń jest również kluczowym składnikiem odżywczym, ponieważ papryka jest bardzo wrażliwa na fizjologiczne zaburzenia z nim związane. Przy uprawie papryki należy pamiętać również o zapewnieniu roślinie odpowiednich ilości mikroelementów.

Pepper production v

Program nawożenia
Uwaga: Mieszanie kilku produktów może powodować nieprzewidziane skutki. Nie jest możliwe przewidzenie wszystkich warunków, które mogą wystąpić w praktyce (np. temperatury, rodzaju wody, innych obecnych środków ochrony roślin). Zaleca się przetestowanie kompatybilności produktów na małą skalę. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z jednoczesnego użycia niekompatybilnych produktów (w szczególności innych środków ochrony roślin i nawozów), a także za szkody wynikające z użycia w nietypowych warunkach (np. nietypowej temperaturze, jakości wody). W razie wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.compo-expert.com lub do kontaktu mailowego: info@compo-expert.com.

Opis szczegółowy

Wysokie plony papryki wynikają głównie z zastosowania ulepszonych odmian, kontroli reżimu wodnego i odżywiania, przy użyciu technik takich jak miejscowe nawadnianie i fertygacja. W przypadku papryki zwykle stosuje się trzy główne typy systemów nawadniających: nawadnianie podpowierzchniowe, nawadnianie kroplowe i nawadnianie metodą zraszania. Podobnie jak w uprawie pomidora, kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodnej, która musi kompensować niedobór wody i równoważyć wilgotność. Zastosowanie Kamasol® Aqua jako polepszacza nawadniania zwiększa efektywność wykorzystania wody. Natomiast dolistne stosowanie Basfoliar® Kelp SL i Vitanica® Si poprawia zawiązywanie owoców odpowiednio o 0,5% i 0,3%. Odżywianie wapniem jest również kluczowym czynnikiem, podobnie jak równowaga wegetatywna / generatywna. Dlatego Hakaphos® Calcidic plus NPK i plus K to idealne połączenie. Jeśli w pożywce wymagane jest więcej potasu, NovaTec® Solub 9-0-43 można włączyć do programu, ale w innym zbiorniku roztworu podstawowego. W celu wzmocnienia systemu korzeniowego rekomendujemy Vitanica® RZ, w dawce 10 l/ha/aplikację. W przypadku problemów z grzybami glebowymi, można powtórzyć dawki zgodnie z zaleceniami na etykiecie.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: