man holding field crops

Culturile de câmp

Gestionarea nutrienților agricoli pentru a asigura o aprovizionare sigură cu alimente

Informatii de baza

În trecut, singura concentrare în agricultură era pe producție, astăzi, există diferite obiective de îndeplinit și mai multe provocări de confruntat. Studierea impactului culturilor asupra mediului, reducerea costurilor de producție și utilizarea echilibrată a îngrășămintelor sunt câteva dintre principalele aspecte de luat în considerare în agricultura modernă. Deși s-au realizat realizări incredibile în producția agricolă din întreaga lume, rămân multe provocări solicitante pentru a asigura securitatea alimentară și durabilitatea mediului. Cu o populație în continuă creștere, culturile în câmp deschis, cum ar fi orezul, sunt vitale și pot contribui la furnizarea de răspunsuri la securitatea alimentară.
Cerealele (grâu, orz, porumb etc.), semințele oleaginoase (floarea soarelui, rapița, soia etc.) și culturile proteice (mazăre, fasole, etc.) reprezintă majoritatea sectorului culturilor în câmp deschis. Astăzi, creșterea intensității culturilor este răspândită în întreaga lume. În medii cu temperaturi favorabile și disponibilitate a apei, aceasta implică trecerea la culturi multiple pe an.


Descriere detaliata

Gestionarea nutrienților agricoli pentru a asigura o aprovizionare sigură cu alimente și, în același timp, a proteja mediul înconjurător rămâne una dintre provocările imense ale secolului 21. Captarea nutrienților din culturi și randamentele culturilor sunt principalii factori care determină practicile optime de fertilizare. Aplicate înainte, în timpul sau după însămânțare, îngrășămintele joacă un rol major în asigurarea unui randament bun.
1. Calitatea unui îngrășământ: Calitățile mecanice ale îngrășământului (duritate, formă și omogenitate în mărimea granulelor) sunt esențiale pentru regularitatea și omogenitatea răspândirii.

2. Compoziție: supra-fertilizarea scade eficiența utilizării nutrienților și provoacă o serie de probleme economice și de mediu. Cu toate acestea, aplicațiile echilibrate de îngrășăminte minerale joacă un rol important în creșterea randamentelor culturilor în câmp deschis. O atenție specială trebuie acordată părții solubile a fiecărui nutrient furnizat, deoarece această parte va fi ușor accesibilă pentru plantă.
3. Impact scăzut asupra mediului: Este, de asemenea, foarte important să aplicați îngrășăminte într-un mod eficient pentru a minimiza pierderile și pentru a îmbunătăți eficiența utilizării nutrienților. Noile tehnologii de fertilizare asigură o fertilizare mai eficientă a plantelor și un impact mai mic asupra mediului (lixivierea azotului, de exemplu). Acesta este unul dintre principalele obiective ale COMPO EXPERT în segmentul culturilor în câmp deschis.
Progresul în producția de culturi derivă din progresele în reproducere și agronomie, inclusiv îmbunătățiri în amenajarea spațială și temporală a culturilor în sistemele agricole. Echipamentele agricole au devenit mai sofisticate cu electronica de la bord și au fost dezvoltate noi tehnici de cultivare de precizie care sunt gestionate prin satelit. Nu în ultimul rând, disponibilitatea apei este unul dintre factorii majori, deoarece culturile în câmp deschis sunt pluviale sau irigate.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: