man holding field crops

Uprawy polowe

Wsparcie w produkcji zdrowej, bezpiecznej żywności dla całego społeczeństwa

Podstawowe informacje

Czasy, gdy w rolnictwie liczyła się tylko wielkość produkcji, to już przeszłość. Dzięki zmianie nastawienia producentów i konsumentów oraz rozwojowi technologicznemu i naukowemu, dziś możemy stawiać sobie bardziej ambitne cele. Badamy wpływ upraw na środowisko, szukamy sposobów, aby stosować nawozy w sposób zrównoważony i próbujemy obniżyć koszty produkcji. Na przestrzeni lat osiągnięto ogromny postęp w tych aspektach produkcji rolnej na całym świecie. Nadal zmagamy się jednak z wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem żywności oraz ochroną środowiska.

Przy stale rosnącej liczbie ludności, uprawy polowe takie jak zboża czy ryż są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Zboża (m.in. pszenica, jęczmień, kukurydza), rośliny oleiste (m.in. słonecznik, rzepak) oraz rośliny białkowe (m.in. groch, bobik) stanowią większość sektora upraw polowych. Wiele z tych roślin jest uprawiane na całym świecie, na tyle, na ile pozwalają na to lokalne warunki klimatyczne.


Szczegółowy opis

Zaspokojenie potrzeb żywieniowych całego świata wymaga utrzymania wysokich plonów w kluczowych uprawach, przy jednoczesnej trosce o bezpieczeństwo produkowanej żywności oraz o ochronę środowiska. W osiągnięciu tych celów pomagają mądrze opracowane strategie nawożenia.

Przy opracowywaniu strategii nawożenia, warto zwrócić uwagę na trzy kluczowe czynniki:


1. Jakość nawozu: Właściwości mechaniczne nawozu (twardość, kształt i jednorodność granul) są istotne dla regularności i jednorodności nawożenia, a więc pomagają uniknąć sytuacji, gdzie rośliny na tym samym polu mają nierówny dostęp do substancji odżywczych.

2. Skład nawozu: Forma, w jakiej roślinom dostarczamy substancje odżywcze, ma ogromne znaczenie. W dobrze opracowanej strategii należy rozważyć, jakie typy nawozów (np. wolnoprzyswajalne, łatwoprzyswajalne) są odpowiednie dla konkretnej uprawy i danych warunków. Właściwy dobór nawozów pomaga zmniejszyć liczbę potrzebnych zabiegów na polu oraz chronić środowisko.

3. Niski wpływ nawozu na środowisko: Nowe technologie nawożenia wspierają rolników w dostarczaniu substancji odżywczych przy jak najmniejszym wpływie na środowisko. Kluczowe jest zminimalizowanie strat oraz zwiększenie efektywności wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny. Jest to jeden z głównych kierunków działalności COMPO EXPERT w segmencie upraw polowych.


Postęp w produkcji roślinnej wynika z postępu technologicznego, w tym z poprawy przestrzennego i czasowego rozmieszczenia upraw w systemach rolniczych. Nie można też zapomnieć o rozwoju maszyn rolniczych, w tym stosowanych w rolnictwie precyzyjnym, oraz o postępie technologicznym w zakresie nawadniania.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: