man holding field crops

Tarla Bitkileri

Güvenli bir gıda tedariği sağlamak için tarımsal besin maddelerini yönetmek

Temel bilgiler

Geçmişte, tarımda tek odak noktası üretimdi, bugün ulaşılması gereken farklı hedefler ve yüzleşilmesi gereken daha fazla zorluk var. Bitkilerin çevresel etkilerini incelemek, üretim maliyetlerini düşürmek ve gübrelerin dengeli kullanımı, modern tarımda dikkate alınması gereken temel hususlardan bazılarıdır. Dünya çapında tarımsal üretimde inanılmaz başarılar elde edilmiş olsa da, gıda güvenliği ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için birçok zorlu zorluk devam etmektedir. Sürekli büyüyen bir nüfusla, pirinç gibi açık tarla bitkileri hayati öneme sahiptir ve gıda güvenliğine cevaplar sağlamaya yardımcı olabilir.
Tahıllar (buğday, arpa, mısır vb.), Yağlı tohumlar (ayçiçeği, kolza tohumu, soya fasulyesi vb.) Ve protein bitkileri (bezelye, bakla vb.) Açık tarla mahsulü sektörünün çoğunluğunu oluşturmaktadır. Günümüzde artan kırpma yoğunluğu dünya çapında yaygındır. Uygun sıcaklıklara ve su mevcudiyetine sahip ortamlarda, bu, yılda birden fazla mahsule geçişi içerir.


Detaylı Açıklama

Güvenli bir gıda tedariki sağlamak ve aynı zamanda çevreyi korumak için tarımsal besin maddelerini yönetmek, 21. yüzyılın en büyük zorluklarından biri olmaya devam ediyor. Mahsul besin maddesi alımı ve mahsul verimi, optimum gübreleme uygulamalarını belirleyen temel faktörlerdir. Ekim öncesinde, sırasında veya sonrasında uygulanan gübreler, iyi bir verimin sağlanmasında büyük rol oynar.
1. Bir gübrenin kalitesi: Bir gübrenin mekanik özellikleri (granül boyutunda sertlik, şekil ve homojenlik), yayılmanın düzenliliği ve homojenliği için gereklidir.

2. Bileşim: Aşırı gübreleme, besin kullanımının verimini düşürür ve bir dizi ekonomik ve çevresel soruna neden olur. Ancak dengeli mineral gübre uygulamaları, açık tarla ürün verimini artırmada önemli rol oynamaktadır. Sağlanan her besinin çözünebilir kısmına, bu kısım bitki tarafından kolayca erişilebilir olacağından özel dikkat gösterilmelidir.
3. Düşük çevresel etki: Gübreyi verimli bir şekilde uygulamak, kaybı en aza indirmek ve besin kullanımının verimliliğini artırmak için de çok önemlidir. Yeni gübreleme teknolojileri, bitkiler için daha verimli gübreleme ve daha az çevresel etki (örneğin nitrojen sızdırma) sağlar. Bu, COMPO EXPERT'in açık tarla mahsulü segmentindeki ana odak noktalarından biridir.
Mahsul üretimindeki ilerleme, çiftçilik sistemlerindeki mahsullerin mekansal ve zamansal düzenlemesindeki gelişmeler de dahil olmak üzere ıslah ve tarım bilimindeki ilerlemelerden kaynaklanmaktadır. Tarım ekipmanları, yerleşik elektroniklerle daha sofistike hale geldi ve uydu aracılığıyla yönetilen yeni hassas yetiştirme teknikleri geliştirildi. Son olarak, açık tarla bitkilerinin yağmurla beslenmesi veya sulanması nedeniyle su mevcudiyeti en önemli faktörlerden biridir.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: