man holding field crops

Landbouwgewassen

Meststoffen en biostimulanten voor een efficiënte en optimale teelt van landbouwgewassen.

Basisinformatie

In het verleden lag de nadruk in de landbouw alleen op de productie, vandaag de dag zijn er verschillende doelen te bereiken en moeten er meer uitdagingen worden aangegaan. Het bestuderen van de milieueffecten van gewassen, het verlagen van de productiekosten en een evenwichtig gebruik van meststoffen zijn enkele van de belangrijkste aspecten waarmee in de moderne landbouw rekening moet worden gehouden. Hoewel er wereldwijd ongelooflijke prestaties zijn geleverd in de landbouwproductie, blijven er veel veeleisende uitdagingen bestaan om de voedselzekerheid en de duurzaamheid van het milieu te garanderen. Met een voortdurend groeiende bevolking zijn open veld gewassen, zoals aardappelen, rijst..., van vitaal belang en kunnen ze helpen antwoorden te geven op de voedselzekerheid.
Granen (tarwe, gerst, maïs, enz.), oliehoudende zaden (zonnebloem, koolzaad, sojabonen, enz.) en eiwithoudende gewassen (erwten, fababonen, enz.) vormen het grootste deel van de sector van de open veldgewassen.


Gedetailleerde beschrijving

Het beheer van landbouwvoedingsstoffen om een goede voedselvoorziening te garanderen en tegelijkertijd het milieu te beschermen blijft een van de immense uitdagingen van de 21e eeuw. De opname van voedingsstoffen en de opbrengst van de gewassen zijn de belangrijkste factoren die de optimale bemesting bepalen. Meststoffen die voor, tijdens of na het zaaien worden toegepast, spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van een goede opbrengst.
1. 1. Kwaliteit van een meststof: De mechanische eigenschappen van een meststof (hardheid, vorm en homogeniteit in korrelgrootte) zijn essentieel voor de regelmaat en homogeniteit van het strooien.

2. 2. Samenstelling: Overbemesting veroorzaakt een reeks economische en milieuproblemen. Evenwichtige minerale bemesting speelt echter een belangrijke rol bij het verhogen van de opbrengst van gewassen in het open veld. Er moet speciale aandacht worden besteed aan het oplosbare deel van elke verstrekt element, aangezien dit deel gemakkelijk opneembaar is voor de plant.
3. 3. Lage milieubelasting: Het is ook zeer belangrijk om meststoffen op een efficiënte manier toe te passen om het verlies te minimaliseren en de efficiëntie van het nutriëntengebruik te verbeteren. Nieuwe bemestingstechnologieën zorgen voor een efficiëntere bemesting van de planten en minder impact op het milieu (uitspoeling van stikstof bijvoorbeeld). Dit is een van de belangrijkste aandachtspunten van COMPO EXPERT.
De vooruitgang in de gewasproductie is het gevolg van de vooruitgang in de veredeling en de agronomie, met inbegrip van verbeteringen in de landbouwsystemen. Landbouwapparatuur is geavanceerder geworden en er zijn nieuwe precisie-teelttechnieken ontwikkeld die via satelliet worden beheerd. Ten slotte is de beschikbaarheid van water een van de belangrijkste factoren.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: