City trees - Turf & Public greens

Şehir ağaçları

Hayati büyüme, optimum kök gelişimi ve artan stres toleransı

Temel Bilgiler

Şehirlerdeki mikro iklimi iyileştirmek için ağaçlar ve kentsel dikimler önemlidir. Ağaçlar oksijen üretir, tozu ve kirliliği emer, gürültüyü azaltır, nemi artırır ve buharlaşma yoluyla sıcaklığı düşürür. Yeni araştırmalar, yeşil alanların sizi iyi hissettirdiğini de doğruluyor. Dolayısıyla ağaçlar ve halk yeşili şehirlerdeki yaşam kalitesini artırmaktadır. Yeşil alanların iklimi iyileştirici faydalarını elde etmek için bitkilerin optimum kalitesine, sağlığına ve işlevselliğine ihtiyaç vardır. Kentsel koşullar genellikle bitkiler için uygun değildir. Dikim sırasında iyi bir toprak hazırlığı ve uzun süreli besin temini, özellikle yeni ve genç ekimler için büyük önem taşır. Büyüme ve kaliteyi stabilize etmek için ek granül veya sıvı gübre uygulamaları önerilir.

City tree 2


Detaylı Açıklama

Kentsel ortamlar genellikle ağaçlar için uygun değildir. Abiyotik stres faktörleri bitkilerin büyümesi, sağlığı ve kalitesi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. İyi bir başlangıç ve daha fazla gelişmeyi garanti etmek için dikkatli ekim büyük önem taşır. Toprağın sıkışmasını önlemek ve iyi bir gözenek hacmi sağlamak için genellikle zayıf biyolojik ve besin değeri olan mineral substratlar kullanılır. Toprak güçlendirici Agrosil® LR ve Agrosil® Algin stresi azaltır; kök gelişimini, mikrobiyal toprak aktivitesini ve katyon değişim kapasitesini iyileştirir. İyi bir başlangıç büyümesinin yanı sıra uzun süreli bir gelişimi desteklemek için, yavaş salınan gübreler ağaç gübrelemesi için çok uygundur. Floranid® Twin Baumkraft ve Floranid® Twin Permanent, kaplaması sızıntı riskini azaltan yüksek etkili ISODUR® ve CROTODUR® nitrojeni ve ayrıca ağaç dostu potasyum ve magnezyum içerdikleri için uygulamada kanıtlanmışlardır. Floranid® Twin Baumkraft ayrıca kök gelişimini, besin maddelerinin mevcudiyetini ve kuraklık ve hastalık direncini teşvik etmek için Bacillus subtilis, E4-CDX® seçimi ile kaplanmıştır. Sulama ve treegator tekniği ile kombinasyon halinde, örneğin Baumkraft® Fluid veya Vitanica® RZ ile sıvı uygulamaları da yaygındır. Kuru şehir topraklarında akıntı durumlarından kaçınmak ve besin maddelerinin kullanımını optimize etmek için, Kick® ıslatma maddesi konsantresinin kullanılması tavsiye edilir.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: