Cabbages close up

Kool / Brassica

Volledige, efficiënte en onmiddellijke voeding voor een hoge opbrengst

Basisinformatie

Brassica is een gevarieerde groep van groenten, elk met zijn eigen eisen. Ze zijn gezond, want ze bevatten antioxidanten (glucosinolaten) en veel vitaminen. Afhankelijk van de markt (verse markt of industrie) zijn de eisen verschillend. In de versmarkt is de vorm en het uiterlijk van de kool belangrijk, terwijl voor de industrie de opbrengst de doorslaggevende factor is. Het meststoffenprogramma moet worden aangepast aan het ras en de markt.

Cabbages production v

Gewasprogramma
Belangrijke instructies voor gebruik: Als er tijdens het gebruik van ons product meerdere producten worden gemengd, kunnen er onvoorziene effecten optreden. Het is niet mogelijk om alle omstandigheden te voorzien die zich in de praktijk kunnen voordoen (bijv. temperatuur, soort water, gewasbeschermingsmiddelen). Daarom is het ten zeerste aan te bevelen om de compatibiliteit en de toepassing van de beoogde producten eerst op kleine schaal te testen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg kan zijn van interacties op basis van - vooral - mengsels met andere producten, gewasbeschermingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen en/of van ongewone omstandigheden (temperatuur, soort water, enz.). In geval van twijfel en voor informatie over de toepassingsgegevens kunt u contact opnemen met uw lokale leverancier, bezoek onze website: www.compo-expert.com of neem contact op via e-mail: info@compo-expert.com.

Gedetailleerde beschrijving

Koolsoorten hebben een grote behoefte aan voedingsstoffen door de langere teeltcyclus van het gewas en de vereiste opbrengst. De gestabiliseerde NovaTec®-meststoffen zijn ideaal voor een continue stikstofvoorziening tijdens de groei. Afhankelijk van de duur van de teelt is het mogelijk om te besparen op het aantal bemestingen en toch een uitstekende en kwalitatieve opbrengst te oogsten.

In de broccoliteelt wordt 75 % van de stikstof en het kalium geabsorbeerd tijdens de vorming van de krop, terwijl fosfor continu nodig is gedurende de hele cyclus.

Micronutriënten, zoals boor, zijn zeer belangrijk voor een gezonde groei. Ook molybdeen is noodzakelijk, vooral op zuurdere of op zanderige bodems met een laag organisch stofgehalte.

In bodems waar magnesium schaars is, moet ook dit voedingselement worden aangevuld.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: