3D NovaTec Classic

NovaTec® Classic 12-8-16(+3+TE)

Gekorrelde, gestabiliseerde NPK-meststof met zwavel, boor, ijzer en zink. Hoge K en P inhoud voor tuinbouw, boomkwekerij en openbaar groen. De nitrificatieremmer verhoogt de N-efficiëntie.
 • Elke korrel bevat alle voedingsstoffen in een uitgekiende verhouding
 • Chloorarm
 • Met nitrificatieremmer 3,4-DMPP, voor een betere stikstofefficiëntie en een uniforme plantengroei.
 • Rijk aan kalium, voor gewassen met een hoge K-behoefte of gronden met een laag K-gehalte
 • P is goed wateroplosbaar en dus direct beschikbaar voor de planten.
 • Homogene granulometrie maakt gelijkmatige verdeling op het veld mogelijk

Beschrijving

Gekorreld complexe minerale NPK-meststof met zwavel, boor, ijzer en zink en nitrificatieremmer DMPP (3,4-dimethylpyrazolfosfaat).
NovaTec® Classic is een klassieke meststof met de <NET> ( Nitrogen- Efficient-Technology) technologie. <NET> verhoogt de N-efficiëntie, met als gevolg een beter gewas en een positief milieu-effect.

DMPP vermindert de N-uitspoeling. Gedurende een periode van 4 tot 10 weken, afhankelijk van de bodemtemperatuur en de bodemvochtigheid, wordt de omzetting van ammonium in nitraat vertraagd. Door de positieve lading van ammonium bindt het ion met het klei-humuscomplex en is het dus minder uitspoelingsgevoelig dan nitraat. Hierdoor zal de beschikbaarheid van N verlengd worden en kan er langer aan de eisen van de planten voldaan worden.

Het fosfaatgedeelte is bovendien grotendeels wateroplosbaar en hierdoor goed beschikbaar voor de plant.


Dankzij de gelijkmatige korrelgrootte kan de meststof gemakkelijk met strooiers of met de hand worden toegediend. De verdeling van de voedingsstoffen is gelijkmatig, daar elke korrel alle voedingsstoffen en sporenelementen bevat.

Toon meer ... Laat minder zien...

Samenstelling

MESTSTOF

Samengestelde meststof NPK (+MgO+SO3) 12-8-16 (+3+23) met nitrificatieremmer 3,4-dimethylpyrazoolfosfaat (DMPP) en met Boor (B), Ijzer (Fe) en Zink (Zn).
Chloorarm

Precursorenwetgeving bijlage 2 product.

Inhoud
Voedingsstoffen
12,0 %

N

totale stikstof
5,0 % nitraatstikstof
7,0 % ammoniumstikstof

8,0 %

P2O5

neutraal ammoniumcitraat en in water oplosbaar fosfaat
6,4 % in water oplosbaar fosfaat

16,0 %

K2O

wateroplosbaar kaliumoxide

3,0 %

MgO

totaal magnesiumoxide
2,4 % in water oplosbaar magnesiumoxide

9,0 %

S

totale zwavel
7,2 % in water oplosbare zwavel

0,02 %

B

totale borium
0,016 % in water oplosbaar boor

0,06 %

Fe

totaal ijzer

0,01 %

Zn

totaal zink

Het product bevat ook 0,8 % nitrificatieremmer (3,4-DMPP) in verhouding tot de totale hoeveelheid ammonium- en ureumstikstof.


Verpakking

 • 25 kg zak
 • 50 kg zak
 • 600 kg big bag
Niet alle leveringsformulieren zijn in alle landen beschikbaar.

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering in big bags of op palletten met zakken.
 • Bescherm losse goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Vervoer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten met gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Bewaar losse goederen binnen een gebouw en niet buiten. Houd de deuren gesloten en bedek los materiaal.
 • Omdat het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water.
 • Indien van toepassing: let op de etiketten met gevaarlijke stoffen op het product.
 • Vermijd het stapelen van meer dan twee pallets op elkaar. Dek losse goederen altijd af en niet in de regen verladen.

Opslagtemperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslagtermijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: