3D Vitanica RZ

Vitanica® RZ

Oplossing van een samengestelde NK-meststof met zeewierextracten en Bacillus sp., voor het vitaliseren van planten en het bevorderen van een gezonde wortelgroei.
 • Bevat een extract van het zeewier Ecklonia maxima
 • Bacillus sp., bevordert een gezonde ontkieming en wortelgroei.
 • Voor fertigatie en bladtoepassing in alle gewassen

Beschrijving

Vitanica® RZ is een vloeibare NK-meststof voor fertigatie en bladtoepassing in alle gewassen gedurende de gehele groeiperiode. Vitanica® RZ bevat een zeewierextract van Ecklonia maxima. Samen met de gunstige en complexe werkingswijze van de Bacillus sp., heeft Vitanica® RZ een stimulerend effect op de wortelgroei en ondersteunt het de vitaliteit en stresstolerantie van de planten.

Toon meer ... Laat minder zien...

Samenstelling

Oplossing van een samengestelde NK-meststof 5-0-5 met zeewierextract (Ecklonia maxima) en waarin bacteriën, Bacillus sp., zijn gemengd.
Chloorarm.

Precursorenwetgeving bijlage 2 product.

Inhoud
Voedingsstoffen
5,0 %

N

totale stikstof
1,5 % nitraatstikstof
3,5 % ureumstikstof

5,0 %

K2O

wateroplosbaar kaliumoxide

Het product bevat minstens 1x103 kve/ml bacteriën (Bacillus subtilis).

Ontheffingsnummer: EM035.Y


Verpakking

 • 10 l bus

Lijst van ingrediënten

> 5 % van het nettogewicht

Water*, algenextract**, kaliumnitraat*, ureum*.
* Stoffen of mengsels van onbewerkte grondstoffen
** Planten, plantendelen of plantenextracten


Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering op pallets in bussen.
 • Bescherm goederen tegen vocht tijdens het transport.
 • Beschermen van goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten met gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Sla goederen op in een gebouw en niet in de buitenruimte. Houd de deuren gesloten en bedek bedek het opgehoopte materiaal.
 • Let op de etiketten voor gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
 • Controleer het etiket of het veiligheidsinformatieblad op de juiste transportcondities en opslagtemperaturen.

Opslagtemperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslagtermijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: