Apple close up

Owoce ziarnkowe

Zrównoważony program nawożenia drzew ziarnkowych jest niezbędny dla uzyskania optymalnego plonu wysokiej jakości owoców o dobrych właściwościach przechowalniczych.

Podstawowe informacje

Drzewa gatunków ziarnkowych są wymagające pod względem składników odżywczych. Gleba do ich uprawy powinna być żyzna, zdolna do zatrzymywania wody i dobrze napowietrzona, najlepiej o neutralnym pH. Aby zapewnić regularny, wysoki plon, konieczne jest uregulowanie wzrostu drzew poprzez ich cięcie i formowanie, co ma pozytywny wpływ na wielkość i wybarwienie owoców.

Apple production v

Program nawożenia
Uwaga: Mieszanie kilku produktów może powodować nieprzewidziane skutki. Nie jest możliwe przewidzenie wszystkich warunków, które mogą wystąpić w praktyce (np. temperatury, rodzaju wody, innych obecnych środków ochrony roślin). Zaleca się przetestowanie kompatybilności produktów na małą skalę. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z jednoczesnego użycia niekompatybilnych produktów (w szczególności innych środków ochrony roślin i nawozów), a także za szkody wynikające z użycia w nietypowych warunkach (np. nietypowej temperaturze, jakości wody). W razie wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.compo-expert.com lub do kontaktu mailowego: info@compo-expert.com.

Szczegółowy opis

Nawożenie drzew ziarnkowych zależy od ich wieku i fazy rozwojowej. W celu osiągnięcia efektywnego nawożenia ważne jest, aby znać zawartość dostępnych składników odżywczych w glebie. Wartościowych informacji w tym kontekście dostarcza analiza gleby.
Znaczna część azotu (N), fosforu (P) i potasu (K) jest dostarczana drzewom wiosną, głównie w formie granulowanych nawozów NPK na bazie SPO. Celem jest dostarczenie odpowiednich ilości składników odżywczych w kluczowym okresie kwitnienia. Do istotnych składników odżywczych zaliczamy też wapń, który jest niezbędny dla stabilności ścian komórkowych owoców. Wapń musi być dostępny dla drzewa po kwitnieniu, aż do momentu zbioru owoców. Ma on również duży wpływ na właściwości przechowalnicze owoców. Jest najskuteczniejszy dostarczany poprzez nawożenie dolistne.

Cynk, bor, mangan i żelazo są najważniejszymi mikroelementami dla drzew ziarnkowych (nawożenie dolistne).
Pozytywny wpływ na jakość owoców ma też stosowana dolistnie biostymulacja, przede wszystkim w kontekście złagodzenia efektu stresu.
Podczas sadzenia drzew polecamy Basacote® Plus 6M/9M. Blaukorn® lub NovaTec® jako nawozy granulowane warto stosować w fazie rozwoju pąków. Do fertygacji polecamy Hakaphos® lub NovaTec® Solub. Mikroelementy mogą być podawane w nawożeniu dolistnym, stosując np. Fetrilon® Combi. Biostymulator Basfoliar® Kelp SL może być stosowany podczas wzrostu wegetatywnego drzew i rozwoju owoców.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: