Apple close up

Pitvruchten

Een evenwichtig bemestingsprogramma voor pitvruchten is essentieel voor het verkrijgen van een hoge opbrengst van goede kwaliteit en goede bewaareigenschappen

Basisinformatie

Vruchtbomen zijn zeer veeleisend op het gebied van plantenvoeding. De grond voor de teelt moet vruchtbaar zijn, een goede waterhuishouding en beluchting hebben en bij voorkeur een neutrale pH-waarde. Om een regelmatige hoge opbrengst te garanderen, is het noodzakelijk om de groei van de bomen te reguleren door middel van snoei, aangezien dit een positief effect heeft op de grootte en de kleur van de vruchten.

Apple production v


Gedetailleerde beschrijving

De bemesting van de pitvruchten is sterk afhankelijk van de leeftijd en het fenologische stadium van de boom. Om tot een effectieve bemesting te komen is het belangrijk om de beschikbare voedingsstoffen van de bodem te kennen, zodat een bodemanalyse de benodigde informatie kan opleveren.
Grote delen van stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K) worden in het voorjaar toegepast, voornamelijk met gekorrelde NPK-meststoffen op basis van SOP, omdat het cruciaal is om de juiste hoeveelheden voedingsstoffen te leveren zodat deze tijdens de bloei beschikbaar zijn. Calcium is ook een zeer essentiële voedingsstof voor de stabiliteit van de celwanden van de vrucht en moet na de bloei tot aan de oogst beschikbaar zijn voor de boom. Calcium heeft ook een sterke invloed op de bewaareigenschappen van de vruchten en is het meest effectief als bladtoepassing.

Zink, boor, mangaan en ijzer zijn de belangrijkste micronutriënten voor pitbomen (bladtoepassing).

Bij de nieuwe aanplant adviseren wij Basacote® Plus 6M/9M.

Blaukorn® of NovaTec® als gekorrelde N(P)K- meststoffen worden gebruikt in het stadium van de knopontwikkeling. Voor fertigatiesystemen adviseren wij Hakaphos® of NovaTec® Solub. Sporenelementen kunnen worden gegeven als bladtoepassing, bijvoorbeeld met Fetrilon® Combi. Basfoliar® Kelp SL (zeewieretract) kan worden toegepast tijdens de vegetatieve groei en de ontwikkeling van de vruchten.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: