Apple close up

Yumuşak Çekirdekli Meyveler – Elma

Yumuşak çekirdekli meyvelerden elma için dengeli bir bitki besleme program iyi kalitedeki yüksek verim ve uzun süreli depolama özellikleri elde etmek için esastır.

Temel bilgiler

Elma ağaçları bitki besin elementlerine karşı oldukça talepkar ağaçlardır. Bahçe toprağı iyi bir su tutma kapasitesine ve havalandırmaya sahip olan tercihen nötr pH’lı olmalıdır.
Düzenli bir yüksek verim elde etmek için; meyvelerin büyüklüğü ve rengine de olumlu etki yapacağından dolayı ağaçların büyümesi budama yoluyla düzenlenmesi gerekir.

Apple production v

Bitki Besleme Programı
Önemli kullanım talimatları: Ürünümüzü kullanırken birkaç ürün karıştırılırsa, öngörülemeyen karşılıklı etkiler ortaya çıkabilir. Pratikte meydana gelebilecek tüm koşulları önceden görmek mümkün değildir (örn. Sıcaklık, su çeşidi, bitki koruma maddeleri). Bu nedenle, öncelikle hedeflenen ürünlerin uyumluluğunun ve uygulanmasının küçük ölçekte test edilmesi şiddetle tavsiye edilir. Karışımlara dayalı etkileşimlerden - özellikle - diğer ürünlerle, bitki koruma maddeleriyle, bitki koruma ürünleriyle veya gübrelerle ve / veya olağandışı koşullardan (sıcaklık, su türü, vb.) Kaynaklanabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Şüphe durumunda ve uygulama verileri hakkında bilgi için lütfen yerel tedarikçinizle iletişime geçin , web sitemizi ziyaret edin: www.compo-expert.com veya e-posta: info@compo-expert.com .

Detaylı Açıklama

Çekirdekli meyvelerin gübrelemesi büyük ölçüde ağacın yaşına ve fenolojik aşamasına bağlıdır.
Etkili bir bitki besleme yapmak için toprağın mevcut besin maddelerini bilmek önemlidir ve bu gerekli bilgileri toprak analizi yaptırarak görmek mümkündür.
Çiçeklenme sırasında ağaçların ihtiyaç duyduğu besin elementlerini doğru miktarda ağaca sağlayabilmek hayati öneme sahip olması sebebiyle azot (N), fosfor (P) ve potasyumun (K) büyük çoğunluğu esas olarak granül yapıdaki SOP bazlı NPK gübreleri ile ilkbaharda uygulanır.
Kalsiyum ayrıca meyvenin hücre duvarlarının sağlamlığı için çok önemli bir besindir ve çiçek açtıktan sonra hasada kadar ağaç için mevcut ve alınabilir formda olmalıdır. Kalsiyum ayrıca meyvenin depolama özellikleri üzerinde de güçlü bir etkiye sahiptir; en çok yapraktan uygulama olarak etkilidir. Acı Benek gibi bozuklukları da engellemesi sebebiyle çok kritiktir.
Çinko, bor, mangan ve demir elma ağaçları için en önemli mikro besinlerdir (yapraktan uygulama).
Ağırlıklı olarak stres etkisini hafifletmek için kullanılan biyostimulantlar meyve kalitesini de olumlu yönde etkiler ve yapraktan uygulanmalıdır.

Bahçe tesisi zamanında dikim için fidan çukuruna Basacote® Starter 9M'yi öneriyoruz. Aynı dönemden itibaren NovaTec® Pro granül gübremiz filizlenme ve tomurcuk gelişimi aşamasına kadar kullanılır. Damla sulama sistemleri için Hakaphos® veya NovaTec® Solub'u öneriyoruz. Yapraktan uygulama ile mikro elementler verilebilir, örn. Fetrilon® Combi 2. Basfoliar® Aktiv SL ve Basfoliar® Kelp Plus SL gibi biyostimulantlarımız vejetatif büyüme ve meyve gelişimi sırasında uygulanabilir.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: