Ornamental plants close up

Sierplanten

Hoogwaardige meststoffen en biostimulanten met uitstekende prestaties

Basisinformatie

De voedingsbehoeften van het gewas worden aangepast aan het productiedoel, d.w.z. de gewenste kwaliteit, bijv. de plantgrootte en de groeiwijze.

De variëteit, oppotperiode en de teeltduur bepalen de hoeveelheid Basacote® die moet worden toegevoegd aan het substraat om aan de voedingsbehoeften te voldoen.

De kwaliteit van het irrigatiewater bepaalt welke oplosmeststof kan worden gebruikt en de hoeveelheid die moet worden toegediend. Kennis over het nutriëntengehalte van het water door middel van actuele analyses is daarom de eerste voorwaarde voor een succesvolle teelt.

Overblijvende planten, of planten die pas in het volgende voorjaar worden verkocht, kunnen eventueel bijbemest worden met traag werkende meststoffen zoals Floranid®​​​​​​​ of Triabon®​​​​​​​.

Sporenelementen kunnen toegevoegd worden aan het substraat (Mix 300) of bijgestuurd (Fetrilon®​​​​​​​ Combi 1) worden tijdens de teelt.

Ornamental plants production v

Gewasprogramma
Belangrijke instructies voor gebruik: Als er tijdens het gebruik van ons product meerdere producten worden gemengd, kunnen er onvoorziene effecten optreden. Het is niet mogelijk om alle omstandigheden te voorzien die zich in de praktijk kunnen voordoen (bijv. temperatuur, soort water, gewasbeschermingsmiddelen). Daarom is het ten zeerste aan te bevelen om de compatibiliteit en de toepassing van de beoogde producten eerst op kleine schaal te testen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg kan zijn van interacties op basis van - vooral - mengsels met andere producten, gewasbeschermingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen en/of van ongewone omstandigheden (temperatuur, soort water, enz.). In geval van twijfel en voor informatie over de toepassingsgegevens kunt u contact opnemen met uw lokale leverancier, bezoek onze website: www.compo-expert.com of neem contact op via e-mail: info@compo-expert.com.

Gedetailleerde beschrijving

Sierteeltgewassen worden geteeld in een breed scala van verschillende teeltsystemen. Van open veld tot kasproductie hebben we de juiste producten en de knowhow.

Basacote® Plus meststoffen zijn de beste keuze voor potplanten om succes te garanderen met slechts één toepassing in het substraat.

Triabon® en Floranid®Twin kunnen dienen om overblijvende planten bij te voeden. Ook om bij te sturen lenen deze zich perfect.

Onze wateroplosbare meststof Hakaphos® of de unieke NovaTec® Solub technologie bieden milieuvriendelijke oplossingen voor fertigatie.

De vloeibare biostimulanten zoals Basfoliar® Kelp SL en Vitanica® RZ zijn een goede keuzes voor gevoelige zaailingen en stekken.

Om een tekort aan micronutriënten te voorkomen, biedt COMPO EXPERT een complete oplossing voor micronutriënten met Fetrilon® Combi.

Voor de substraatindustrie bieden wij een breed scala aan speciale meststoffen (startmeststoffen, gecoate meststoffen, meststoffen voor het stabiliseren van houtvezel, sporenmixen, ...) voor alle soorten veenmixen en alternatieve substraatcomponenten zoals kokos of houtvezel.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: