Nursery for trees close up

Vollegrond boomkwekerij

Mestsstoffen, bodemverbeteraars en biostimulanten voor een optimale teelt.

Basisinformatie

De bemesting van vollegrondse teelten hangt veel af van de bodeminhoud en welke soorten er zullen opgekweekt worden. Men kan de meststoffen toedienen onder vorm van gekorrelde minerale meststoffen of als organische meststoffen.

Fertigatie is ook een mogelijkheid.

Nursery for trees production

Gewasprogramma
Belangrijke instructies voor gebruik: Als er tijdens het gebruik van ons product meerdere producten worden gemengd, kunnen er onvoorziene effecten optreden. Het is niet mogelijk om alle omstandigheden te voorzien die zich in de praktijk kunnen voordoen (bijv. temperatuur, soort water, gewasbeschermingsmiddelen). Daarom is het ten zeerste aan te bevelen om de compatibiliteit en de toepassing van de beoogde producten eerst op kleine schaal te testen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg kan zijn van interacties op basis van - vooral - mengsels met andere producten, gewasbeschermingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen en/of van ongewone omstandigheden (temperatuur, soort water, enz.). In geval van twijfel en voor informatie over de toepassingsgegevens kunt u contact opnemen met uw lokale leverancier, bezoek onze website: www.compo-expert.com of neem contact op via e-mail: info@compo-expert.com.

Gedetailleerde beschrijving

Gekorrelde meststoffen zoals de complex samengestelde NPK-meststoffen Blaukorn®, de gestabiliseerde meststoffen NovaTec® en semi-gecoate en gestabiliseerde meststof DuraTec® zijn uiterst geschikt voor vollegrondse teelten. Waar Blaukorn vooral geschikt is als bijbemesting, vanwege de snelle en directe werking, zijn NovaTec® en DuraTec® meer geschikt als basisbemesting omdat de voedingselementen langer beschikbaar blijven door hun technologieën. Ook aan het MAP is gedacht, want in de NovaTec®-range is er ook een NK-formule voor handen!

TerraPlus® Natura is de complete organische meststof, die ook in biologische teelten ingezet kan worden.

Finaal vergeten we zeker de sporenelementen niet met de complete sporenmix: Fetrilon® Combi 1.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: