Golf turf close up

Golfgras

Veilige aanvoer van voedingsstoffen voor een gezonde grasgroei en optimale bespeelbaarheid

Basisinformatie

Het onderhoud en de bemesting van een golfbaan is complex en uitdagend door de vele eisen die aan een golfbaan worden gesteld: verschillende maairegimes, grasvariëteiten, enz. Elk onderdeel vraagt een specifiek en aangepast onderhoud. Ook met het concept van duurzaamheid en geïntegreerd graszodenbeheer moet rekening gehouden worden. De belangrijkste focus van moderne bemestingsconcepten zijn consistente regeneratiegroei en optimale ondersteuning van fysiologische processen die vitalisatie en stresstolerantie bevorderen, evenals een goede wortelontwikkeling en een uitmuntende kwaliteit van de grasmat.

Golf turf

Gewasprogramma
Belangrijke instructies voor gebruik: Als er tijdens het gebruik van ons product meerdere producten worden gemengd, kunnen er onvoorziene effecten optreden. Het is niet mogelijk om alle omstandigheden te voorzien die zich in de praktijk kunnen voordoen (bijv. temperatuur, soort water, gewasbeschermingsmiddelen). Daarom is het ten zeerste aan te bevelen om de compatibiliteit en de toepassing van de beoogde producten eerst op kleine schaal te testen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg kan zijn van interacties op basis van - vooral - mengsels met andere producten, gewasbeschermingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen en/of van ongewone omstandigheden (temperatuur, soort water, enz.). In geval van twijfel en voor informatie over de toepassingsgegevens kunt u contact opnemen met uw lokale leverancier, bezoek onze website: www.compo-expert.com of neem contact op via e-mail: info@compo-expert.com.

Gedetailleerde beschrijving

Een golfbaan bestaat uit verschillende delen elk met zijn eigen grassoorten en zijn specifieke eisen.

Greens en tees zijn de meest intensief belaste gebieden. Ze worden kort gemaaid, worden aangelegd op een zandconstructie (FLL/USGA) en hebben een fijne korrelige meststof nodig met een hoge oplosbaarheid en efficiëntie (bijv. het SRF-assortiment van Floranid®Twin Eagle-producten of de Fertilis®-producten). Als aanvulling zijn, vooral tijdens de zomerweken wanneer de wortelontwikking veel minder is, ook vloeibare formules noodzakelijk. Producten uit de Vitanica®-lijn zijn zeer geschikt om te worden geïntegreerd in een moderne en effectieve bemestingsstrategie. Afhankelijk van het doel hebben deze producten op basis van zeewierextracten speciale eigenschappen en formules om aan verschillende behoeften te voldoen.

Fairways en semi-roughs worden minder intensief onderhouden en bemest. Matige maaihoogtes maken het gebruik van grotere korrels mogelijk. Een goede voorjaarsbemesting is belangrijk om de groei na de winter er opnieuw in te krijgen en eventuele winterschade te herstellen. Aanvullende toepassingen in de vroege zomer en de herfst met aangepaste formules (uitgebalanceerde formule met hoog kalium gehalte) worden aanbevolen. Meststoffen zoals Basatop® Fair & Floranid®Twin Permanent , zorgen voor een voedingsstoffenvoorziening over een lange periode.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: