Landscaping new

Landschapsarchitectuur & tuinaanleg/onderhoud

Uitgebalanceerde formules voor de behoeften van verschillende planten en gazons

Basisinformatie

Landschapsarchitectuur, tuinaanleg-en onderhoud is een breed segment dat gebruik maakt van een grote variatie aan planten, elk met specifieke doelen en eisen. Het omvat zowel particuliere tuinen en gazons als complexe groenprojecten en beplantingen. Betrouwbare en duurzame bemesting is van groot belang. De meststof met uitgebalanceerde formule en sporenelementen om aan de meeste eisen van de verschillende planten te voldoen vind je zeker in het Floranid®Twin- assortiment. Afhankelijk van de specifieke behoeften kan je de juiste formule kiezen.

Ook aan de bodemstructuur wordt gedacht, want een goede structuur en een goed organisch stofgehalte zijn de basis voor voor een geslaagde aanleg! Denk hierbij aan de bodemverbeteraars Agrosil®LR, Karisol®en Karisol® Complex.

Gewasprogramma
Belangrijke instructies voor gebruik: Als er tijdens het gebruik van ons product meerdere producten worden gemengd, kunnen er onvoorziene effecten optreden. Het is niet mogelijk om alle omstandigheden te voorzien die zich in de praktijk kunnen voordoen (bijv. temperatuur, soort water, gewasbeschermingsmiddelen). Daarom is het ten zeerste aan te bevelen om de compatibiliteit en de toepassing van de beoogde producten eerst op kleine schaal te testen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg kan zijn van interacties op basis van - vooral - mengsels met andere producten, gewasbeschermingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen en/of van ongewone omstandigheden (temperatuur, soort water, enz.). In geval van twijfel en voor informatie over de toepassingsgegevens kunt u contact opnemen met uw lokale leverancier, bezoek onze website: www.compo-expert.com of neem contact op via e-mail: info@compo-expert.com.

Gedetailleerde beschrijving

COMPO EXPERT biedt een uitstekend geschikt meststoffenportfolio voor de groenvoorziening. Vanaf het vroege begin van de beplanting tot aan het onderhoud van een bestaande aanplanting, begeleiden zeer effectieve producten de planten en ondersteunen ze de duurzame groei en ontwikkeling.

Floranid® Twin Permanent, met een unieke combinatie van zeer effectieve en langdurige ISODUR® en CROTODUR® -stikstof, is een universele meststof voor veel verschillende toepassingen: bomen, struiken, sierplanten en grasmatten. Om droogtestress en winterschade te verminderen, moeten zomer- en herfsttoepassingen met Floranid® Twin Club in een onderhoudsprogramma worden opgenomen. In het voorjaar kan je gazon een grote N-behoefte hebben (zandgronden, na zeer natte periodes, ...), dan bieden Floranid® Twin Turf of Floranid® Twin Eagle Master de oplossing.

Wanneer men liever kiest voor een organische meststof is er de 100% organische meststof TerraPlus®.

Bij sommige aanplantingen is een goede toevoer van sporenelementen zeer belangrijk (b.v. Azalea, Roses, Hydrangea). Het gebruik van Fetrilon® Combi 1 tijdens het seizoen zal de tekortkomingen snel compenseren. Toepassingen van de bodemverbeteraars Agrosil® LR, Karisol® en Karisol® Complex optimaliseren de voorwaarden voor een succesvolle aanleg bij nieuwe aanplant of kunnen in bij het renovatieonderhoud van de grasmat (verticuteren, beluchten) toegepast worden.

Een snelle groene graskleur (bv voor een tuinfeest) kan verkregen worden met Ferro Top® of Basfoliar® Ferro Top SL. Hou er wel rekening mee dat deze product op basis zijn van ijzersulfaat (opletten voor vlekken op tegels en kledij).

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: