3D Basfoliar Ferro Top SL

Basfoliar® Ferro Top SL

Geconcentreerde vloeibare ijzer- meststof voor het intensief en snel groen kleuren van gazons.
 • Extreem snelle en betrouwbare oplossing voor ijzerdeficiëntie in grasmatten
 • Ideale mix voor de snelle vorming van plantaardige enzymen en eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de fotosynthese en de ademhaling
 • Aanbevolen in alle hoogwaardige gras- en sportvelden

Beschrijving

Basfoliar® Ferro Top SL is een ijzerhoudende vloeibare meststof met stikstof en zwavel, speciaal ontwikkeld voor een snelle vergroening van de grasmat en verhoging van de vitaliteit van het gras.

Toon meer ... Laat minder zien...

Samenstelling

EG-MESTSTOF

Geconcentreerde vloeibare meststof bevattende stikstof, zwavel, ijzer en micronutriënten voor bemesting van grasvelden.

Precursorenwetgeving n.v.t.

Inhoud
Voedingsstoffen
15,0 %

N

totale stikstof
15,0 % ureumstikstof

10,0 %

SO3

zwaveltrioxide oplosbaar in water

0,002 %

Cu

koper

8,0 %

Fe

ijzer

0,04 %

Mn

mangaan

Bevat ijzersulfaat. Opgelet voor vlekken op tegels of kledij.

Verpakking

 • 10 l bus

Lijst van ingrediënten

> 5 % van het nettogewicht

Water*, ureum*, ijzersulfaat*
* Stoffen of mengsels van onbewerkte grondstoffen

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

 • Levering in bussen op pallets.
 • Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
 • Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
 • Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag

Opslag algemeen

 • Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
 • Sla goederen op in een gebouw en niet buiten.
 • Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
 • Controleer het etiket of het veiligheidsinformatieblad op de juiste transportcondities en opslagtemperaturen.

Opslagtemperatuur

 • Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Opslagtermijn

 • Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
 • De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: